چهارشنبه 28 ژانویه 15 | 09:16
رئیس اتاق تعاون مطرح کرد

برنامه‌ جدید اتاق تعاون ایران

رئیس جدید اتاق تعاون ایران با اشاره به جزئیات برنامه‌ آینده اتاق تعاون برای توسعه بخش تعاون و حضور فعال مردم در اقتصاد گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد باید به 25 درصد برسد.


13931107000294_PhotoA

رئیس جدید اتاق تعاون ایران با اشاره به جزئیات برنامه‌ آینده اتاق تعاون برای توسعه بخش تعاون و حضور فعال مردم در اقتصاد گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد باید به 25 درصد برسد.

بهمن عبداللهی با اشاره به برنامه‌های خود به عنوان رئیس جدید اتاق تعاون ایران پس از اصلاح قانون تعاون، به تشریح دلایل عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور پرداخت و اظهار داشت: طبق الزام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور سهم تعاون در اقتصاد باید به 25 درصد می‌رسید که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

وی افزود: برخی از دلایل عدم رسیدن سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد، درونی و بخشی دیگر خارجی بوده است؛ سعی داریم، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بالقوه با اصلاح قانون تعاون ایجاد شده است، بخش تعاون را تقویت و مشکلات آنان را پیگیری کنیم.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین برنامه‌ها و راهبردهای اتاق تعاون ایران خواهد بود، گفت: در بند اول سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، به مشارکت مردمی و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی تأکید شده است.

عبداللهی تأکید کرد: به نظر می‌رسد بخش تعاون بستر مناسب و مهمی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و تلاش می‌کنیم که تعالیم بخش تعاون بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی بیشتر با دستگاه‌ها و تعامل با وزارتخانه نسبت به گذشته بیشتر خواهد بود، گفت: قطعاً در جهت رفع موانع توسعه بخش تعاون، سیاست‌های اقتصادی دولت و برنامه‌های پیش روی اتاق تعاون، تعامل با سایر دستگاه‌ها بیشتر خواهد شد.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بازوی حاکمیتی بخش تعاون و اتاق تعاون هم به عنوان پارلمان مردمی این بخش در گذشته بنا به دلایلی همکاری‌ کمتری داشتند که سعی داریم این تعاملات و همکاری در راستای اهداف از پیش تعیین‌شده گسترش یابد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون اتاق تعاون ایران همانند سایر اتاق‌ها (اتاق بازرگانی ایران) کارآمد و اثربخش نبوده است و اینکه آیا برنامه‌ای برای ارتقای سهم تعاونی‌ها در تصمیمات بزرگ اقتصادی دارید یا خیر، گفت: به طورکلی ضعف بخش تعاون منجر به عدم تحقق اهداف شده است، اما این امر به معنای آن نیست که توانایی و قدرت برای توسعه این بخش مهم وجود ندارد، بلکه اتاق بازرگانی ایران به لحاظ حضور بخش خصوصی قوی به نقش بیشتری نسبت به اتاق تعاون ایران ایفا کرده است.

عبداللهی تأکید کرد: پیش از این، مسئولان اعتقاد جدی به بخش تعاون نداشتند و اتاق تعاون نتوانسته نسبت به سایر اتاق‌ها همانند اتاق بازرگانی ایران مؤثر واقع شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش رو، افزود: تلاش خواهیم کرد تا عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اهداف اتاق تعاون ایران که همانا مشارکت بیشتر مردم است محقق شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: