شنبه 31 ژانویه 15 | 11:05
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد

«جوهر قند» در نان‌های سنتی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از وجود گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از «جوهر قند» توسط برخی نانوایی‌ها خبر داد و گفت: این ماده از جوش شیرین خطرناکتر است.


13921222000481_PhotoA

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از وجود گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از «جوهر قند» توسط برخی نانوایی‌ها خبر داد و گفت: این ماده از جوش شیرین خطرناکتر است.

آرش رشیدیان از وجود گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از «جوهر قند» توسط برخی نانوایی‌ها خبر داد.

وی گفت: گزارش‌هایی به دست ما رسیده که برخی نانواها برای تخمیر خمیر از ماده شیمیایی جوهر قند استفاده می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه این موضوع در دست بررسی است و نمونه برداری از نان‌ها آغاز شده است افزود: جوهر قند در صنایع قند به کار می‌رود و ما پیش از این نگران استفاده از آن در صنعت قند نیز بودیم.

به گفته رشیدیان جوهر قند ساختار قلیایی داشته و مجوز مصرف خوراکی ندارد.

وی تاکید کرد: این ماده سبب باقیماندن گوگرد در بدن انسان می‌شود.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: