یکشنبه 01 فوریه 15 | 17:36

دانشجویان با زیباکلام به دادگاه رفتند

صبح امروز با دعوت کمیته صیانت از منافع ایران تعدادی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی طی حرکتی نمادین با حضور در برابر دادگاه دکتر سعید زیباکلام اقدام به مشایعت ایشان تا دادگاه نموده و به این وسیله اعتراض خود را نسبت به فشارهای وارد آمده از سوی دولت به منتقدان اعلام داشتند.


صبح امروز با دعوت کمیته صیانت از منافع ایران تعدادی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی طی حرکتی نمادین با حضور در برابر دادگاه دکتر سعید زیباکلام اقدام به مشایعت ایشان تا دادگاه نموده و به این وسیله اعتراض خود را نسبت به فشارهای وارد آمده از سوی دولت به منتقدان اعلام داشتند.

4

مشایعت دکتر تا دادگاه توسط جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی

در این حرکت که با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی از جمله جنبش عدالتخواه، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن مستقل و بسیج دانشجویی برگزار شد دانشجویان ضمن مشایعت دکتر زیباکلام و اعلام پیام اعتراض خود به رسانه ها، پس از برگزاری دادگاه جویای روند دادگاه شدند تا نسبت به صدور احکام غیر منصفانه و سیاسی نسبت به دکتر زیباکلام مطلع شده و در صورت نیاز از ایشان در برابر این فشارها حمایت کنند. همچنین نمایندگان این تشکل ها با مصاحبه با رسانه ها مواضع خود را درباره نقد عملکرد دولت در زمینه برخورد با منتقدین بیان داشتند.

 

 

شایسته ذکر است که نقدهای علمی و دقیق دکتر زیباکلام در مجامع دانشگاهی کشور در طول یک سال گذشته تأثیر زیادی بر بیداری جامعه نسبت به واقعیت روند اشتباه پیگیری شده توسط دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی داشته است و این حمایت نمادین دانشجویان جهت حفظ فضای آزادی بیان و حق نقد منصفانه در مجامع علمی و دانشگاهی صورت گرفته است. تا کنون نیز بسیاری از این حرکات و سخنرانی ها با اعمال محدودیت و سانسور مسئولین مواجه شده است و آخرین پرده از این برخوردها احضار دکتر زیباکلام به دادگاه به اتهام نقد مسئولین دولتی در زمینه سیاست خارجی و توافقنامه ژنو بوده است.

این برخورد دولت با منتقدان در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی در رابطه با لزوم آزادی بیان سخنان مختلفی را چه در دوره انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از آن بیان داشته بودند. اما گویا با مواجه شدن با عدم استقبال از سوی دانشگاهیان به سوی سانسور و برخورد با منتقدین روی آورده اند.

همچنین دکتر زیباکلام در پاسخ به پرسش های دانشجویان از عزم راسخ خود در نقد عملکردهای صاحبان قدرت سخن گفت و اینگونه فشارها را بر اراده خود در پیگیری منافع ملی بی تأثیر دانست.
همچنین در حال حاضر قاضی دادگاه در جلسه امروز خاتمه روند دادرسی را اعلام نمود و دکتر زیباکلام در انتظار صدور حکم نهایی به سر می برد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: