شنبه 13 نوامبر 10 | 01:23

نابودي مظاهر توحيد و يكتاپرستي در جهان از اهداف فرماسونرها است

فعاليت فرهنگي فراماسونري در سرزمين‌هاي اشغالي كه بيشتر يهوديان آن عضو لژهاي ماسوني هستند؛ نابودي تمام مظاهر توحيد و يكتاپرستي در جهان و بازسازي معبد سليمان و پركردن آن از بت‌ها و نمادهاي ماسوني است.


مقام معظم رهبري در روز اول سفر به قم و در ديدار عمومي با مردم، به وجود كليساهاي خانگي هشدار دادند، با توجه به اينكه پشت پرده اين كليساهاي خانگي فرماسونرها هستند، حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه، طي يادداشتي به بررسي تأثير اين جريان بر فرهنگ كشور پرداخته است:

جريان فراماسونري، عامل و ريشه اصلي همه ضدفرهنگ‌ها در جوامع بشري است به همين دليل، ضرورت دارد كه به عنوان گفتار مستقلي بدان پرداخته شود.
واژه فرماسونري از واژه انگليسي «Freestone mason» به معني سنگ‌تراش ظريف كار يا بنّاي آزاد گرفته شده است. اعضاي فراماسونري را فراماسون يا ماسون و ساختمان و مركز فعاليت‌ ماسون‌ها را لژ مي‌نامند. پيشينه ماسون‌ها، ارتباطي با ماسون دوره جديد ندارد. توضيح مطلب اين كه بعد از سقوط امپراطوري روم و ويراني شهرها و تبديل آنها به دهكده‌هاي كوچك، مردم به توسعه شهري پرداختند و با تجارت به ثروت زيادي دست يافتند.

ماسون‌ها از آموزش حرفه‌ خود به ديگران امتناع مي‌ورزيدند و به اين دليل ثروت فراواني به دست آوردند

ماسون‌ها يا معماران به دليل ساختن كليساها، هسته اصلي تشكيل دهنده شهرها بودند. اين افراد از آموختن حرفه خود به ديگران جلوگيري مي‌كردند و پاداش مادي فراواني مي‌بردند. اتحاديه فراماسون‌ها يا بنايان آزاد به عنوان سازمان صنفي در سال 1093 ميلادي شكل گرفت در آن زمان فراماسون‌ها يك سازمان صنفي به شمار مي‌آمدند و هيچ جنبه سياسي نداشتند و تنها با تشكيل كلاس‌هايي (لژها) سعي در پيشبرد اهداف صنفي خود داشتند و اين اهداف تا آخر قرن هفدهم ادامه يافت.

سال 1717 ميلادي، آغاز انحراف مسير فراماموسون‌ها توسط انگليسي‌ها بود. محافل جديد اين جريان در قرن هجدهم، كشورهاي فرانسه، هند، آلمان، هلند، سوئد، پرتقال، ايتاليا و غيره را دربرگرفت و از مرز 1600 لژ گذشت. همه اين لژها موظف بودند اصول و عقايد خود را مخفي نگه دارند. فراماسون‌ها در همين دوره بود كه تاريخ باستاني، براي خود ساختند و سلسله خود را به حضرت آدم «عليه‌السلام» نسبت دادند.

شكل‌گيري فراماسونري در ايران با فعاليت‌هاي فرهنگي

فراماسونري، اولين جنبش روشنفكري در ايران به شمار مي‌آيد، اعضاي اين جنبش به لحاظ سري بودن اطلاعات، سوگند مي‌خورند كه در بيرون از لژ، مطالب را فراموش كنند. اين رويكرد، وجه تسميه فراموش‌خانه‌ براي لژهاي فراماسونري در ايران گرديد. فعاليت فراماسون‌ها در دوره قاجار و پهلوي اول، بيشتر محدود به عرصه فرهنگي بود ولي برخي از آنها توانستند به مقامات حكومتي دست يابند. ميرزا ملكم‌خان، روشنفكر و تحصيل‌كرده پاريس، اولين لژ فراماسونري ايران را با حمايت «ميرزا آقاخان صدراعظم» تأسيس كرد، ولي فعاليت‌هاي مخالف با مصالح جامعه سبب شد تا به دستور ناصرالدين‌شاه، لژ او تعطيل گردد و به عراق تبعيد شود. پي‌گيري ميرزا حسن‌خان مشيرالدولة، موجب عفو او شد و سپس سفير ايران در مصر و انگلستان و در سلطنت مظفرالدين‌شاه، سفير ايران در رم شد و خيانت‌هاي متعددي مرتكب شد.

«كاپيتولاسيون» نتيجه همكاري فراماسوني ايران با غرب بود

لژهاي فراماسونري متعددي همچون لژ پهلوي و لژ مولوي در ايران با گسترش روابط سياسي ميان انگلستان و حكومت پهلوي دوم تأسيس شد و رجال و فعالان سياسي و نمايندگان مجلس شورا و سنا مانند حسنعلي منصور، عباس آرام و شريف امام در آنها عضويت يافتند و به فعاليت‌هاي عمده‌اي همچون مساله كاپيتولاسيون در جهت حفظ منافع دولت‌هاي غربي به ويژه انگلستان انجام دادند.

اعتقادات فراماسونري

اعتقادات متفاوت در ماسون‌ها، دليل بر نفي اعتقادات مشترك نيست. براي نمونه، تقديس شيطان،‌ الهه‌هاي ملل باستان، اعتقاد به اومانيسم، ماترياليسم، عدم اعتقاد به روح و امور فرامادي، اعتقاد به سليمان نه به عنوان نبي بلكه به عنوان پادشاه، جادوگر و ماسون اعظم، علاقه افراطي به علوم طبيعي، اعتقاد به قدرت برتر صاحب و گروه ماسوني درجه 23 اعتقاد به ساخت معبد سليمان به عنوان پايتخت عقيدتي در بيت‌المقدس قبل از ظهور ضدمسيح، اعتقاد به ظهور ضدمسيح يا دجال يا فرعون جديد در ابتداي دهه اول قرن 21 و شروع حكومت جهاني شيطاني توسط او.

ويژگي‌هاي ماسون‌ها

1- يك ماسون براساس اصل اول قانون اساسي فراماسون‌ها، تنها مجبور به پيروي از قوانين اخلاقي است و تعهدي جز اين ندارد. هر چند برخي از لژهاي آمريكايي و انگليسي، به صورت لفظي و يا غرض سياسي در خاورميانه،‌ اعتقاد به خدا را مطرح مي‌كنند و مقصودشان خداي اختصاصي صهيونيست‌ها يعني يهوه صبايوت است.
2- فاش نكردن و ناشناخته نگه داشتن اسرار و رموز سازمان نه فعاليت و اعضاي آن.
3- آغاز ورود يك فرد به لژ، معرفي سه ماسون بعد تحقيقات و انجام آزمايش و سپس رأي نهايي مجمع شوراي عالي. آزمايش‌هاي ويژه مردان عبارتند از: آزمايش هوا، آزمايش آتش، آزمايش خون و آزمايش آب.
فرد در آزمايش هوا بايد خود را حلق آويز كند هر چند طناب از حلقه‌اي عبور كرده كه با كوچك‌ترين سنگيني رها مي‌شود. داوطلب، در آزمايش آتش بايد تپانچه‌اي را كه به او داده مي‌شود پر از تير كند. و روي شقيقه خود شليك كند البته اين تپانچه به گونه‌اي طراحي شده كه فقط باروت مي‌سوزد و گلوله‌اي از آن خارج نمي‌شود. فرد در آزمايش خون، شمشيري را در شكم مجسمه‌اي كه پارچه‌اي مشكي پر از خون در خود دارد، فرو برده تا او را براي قتل در مواقع ضروري آماده سازند. به داوطلب در آزمايش آب، طنابي آويزان مي‌كنند و سرش را به داخل استخر آبي برده و به او مي‌گويند زير آب باشد تا وقتي كه به وسيله طناب به او فهمانده شود.

اهداف فراماسونري

فعاليت‌هاي فراماسونري در كشورهاي مختلف متنوع و دربردارنده عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امنيتي است. فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و تكنولوژيكي اين جريان در قرن اخير توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي براي حمايت از گروه‌هاي شيطان‌پرست و ترويج فساد و فحشا صورت مي‌پذيرد.

تلاش براي چند دستگي در اديان الهي از فعاليت‌هاي فرامانسونري‌ها است

فعاليت فرهنگي فراماسونري نيز با نفوذ در اديان اسلام و مسحيت، جهت تضعيف آنها و رواج فرقه‌گرايي انجام مي‌‌گيرد. رواج بهائيت و قاديانيه و وهابيت در اسلام و نوانجيلي‌ها در مسيحيت در همين راستا قرار دارد. حمايت فراماسونري از يهود بدين لحاظ است كه بيشتر يهوديان ساكن سرزمين‌هاي اشغالي، عضو لژهاي ماسوني هستند. همه اين فعاليت‌ها با اهداف ذيل دنبال مي‌شوند:
1- نابودي تمام مظاهر توحيد و يكتاپرستي در جهان.
2- تخريب مسجدالاقصي جهت يافتن و بازسازي معبد سليمان و پركردن آن از بت‌ها و نمادهاي ماسوني.
3- دست‌يابي به قدرت در تمام كشورهاي جهان و برقراري حكومت جهاني شيطاني با حاكميت دجال.

آمريكا و فراماسونري

شواهد فراواني از جمله ماسون بودن امضاكنندگان بيانيه استقلال آمريكا در سال 1776 ميلادي و ماسون بودن افرادي شاخصي همچون «بنجامين فرانكلين و توماس جفرسون» بر حاكميت فراماسونري در كشور آمريكا دلالت دارد. جرج واشنگتن، اولين رئيس جمهور آمريكا، لقب استاد اعظم فراماسونري را داشت و بيشتر روساي جمهوري اين كشور به جز افرادي چون «ابراهام لينكلن و جان‌كندي» عضو فراماسونري بوده‌اند.

فراماسونري‌ها بر روسأي جمهور آمريكا تسلط داشته و براي مبارزه با شوروي تاكتيك‌هايي انجام دادند

چهره جرج واشنگتن، ستاره داوود يا شش‌گوش بر دلار آمريكا سيزده خط (هفت‌خط سفيد و شش خط سياه) بر پرچم اين كشور، obelisk پارك مركزي نيويورك، بناي يادبود ماسوني جرج واشنگتن و علامت‌هاي ديگر كه جملگي علايم جريان شيطاني است، شواهد ديگري بر فراماسونري بودن كشور آمريكا است، درج عبارت « IN GOD WE TRUST» بر روي اسكناس‌هاي آمريكايي از سال 1957 به بعد، تاكتيكي براي مبارزه با حكومت كمونيستي شوروي و فريب افكار عمومي است.
نفوذ آمريكا در كشورهاي اسلامي به جايي رسيده كه علاوه بر تسلط بر وهابيت، به تغيير شكل جمرات در عربستان كه نماد مبارزه با شيطان است،‌ منجر شده است. ولي افسوس كه برخي از حاكمان كشورهاي اسلامي، در خواب زمستاني به سر مي‌برند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.