یکشنبه 22 فوریه 15 | 12:31

تحریم‌ها به دلیل بی‌توجهی به تولید ملی است

خوش چهره گفت: متاسفانه در ایران عمدتا حقوق‌بگیران مالیات می‌دهند و بسیاری از شغل‌های غیرمولد مثل واسطه‌گران و سوداگران از قلمرو دریافت مالیاتی به دور هستند.


139303171031474362936533

خوش چهره گفت: متاسفانه در ایران عمدتا حقوق‌بگیران مالیات می‌دهند و بسیاری از شغل‌های غیرمولد مثل واسطه‌گران و سوداگران از قلمرو دریافت مالیاتی به دور هستند.

محمد خوش‌چهره کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش وابستگی بودجه به نفت و نگاه درون‌زا به اقتصاد، گفت: جدای اختلاف عقیده و خاستگاه‌های سیاسی متفاوتی که نظام‌های سیاسی دارند، ماموریت اصلی همه آنها بهبود عمومی سطح رفاه مردم است. بعضی از کشورها مانند کشورهای عربی این رفاه اجتماعی را با استفاده از منابع طبیعی و خدادادی مثل نفت پیگیری می‌کنند، اما بسیاری از کشورهای دیگر رفاه اجتماعی را به وسیله اقتصاد پررونق و پویا پیگیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی برای دولت درآمدی به اسم مالیات ایجاد می‌کند، گفت: هر چقدر این اقتصاد پویاتر باشد، درآمد دولت از قبال مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موارد در فرمایشات مقام معظم رهبری مستتر است. باید مالیات خیلی جدی گرفته شود، اما متاسفانه در ایران عمدتا حقوق‌بگیران مالیات می‌دهند و بسیاری از شغل‌های غیرمولد مثل واسطه‌گران و سوداگران از قلمرو دریافت مالیاتی به دور هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به دلیل بی‌توجهی به تولید ملی است. دولت‌ها ضعف خود را با افزایش اتکاء به درآمدهای نفتی جبران کنند. این در حالی است که  مقام معظم رهبری در سال 74 فرمانی به دولت وقت مبنی بر تبیین سیاست‌های بلندمدت بدون اتکاء به نفت دادند. بعد از این دستور چهار دولت با تابلوهای سیاسی مختلف و در ظاهر با اختلافات معنادار سیاسی به روی کار آمدند که در بسیاری از کارکردهای اقتصادی مانند وابستگی به نفت شبیه هم بودند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.