دوشنبه 23 فوریه 15 | 14:12
در ادامه بررسی لایحه بودجه روی داد

بازگشت تبصره تخفیف‎بهای‎بلیت فرزندان‎شهدا

با موافقت نمایندگان برای بررسی بیشتر، تبصره تخفیف بهای بلیت هواپیما برای فرزندان شهدا و جانبازان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.


13931024000669_PhotoA

با موافقت نمایندگان برای بررسی بیشتر، تبصره تخفیف بهای بلیت هواپیما برای فرزندان شهدا و جانبازان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۴ تبصره الحاقیه 11 ماده واحده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر این اساس، دولت مکلف است 50 درصد تخفیف بهای بلیت هواپیما برای فرزندان، والدین و همسران شهدا و جانبازان 25 درصد به بالا با اولویت نوبت‌دهی در کلیه خطوط هواپیمایی را منظور کند.

همچنین نماینده دولت با این تبصره الحاقی مخالفت کرد. بر این اساس، این تبصره نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: