دوشنبه 23 فوریه 15 | 22:54

سقف درآمدي لايحه بودجه ۹۴ تعيين شد

عضو کميسيون تلفيق بودجه ۹۴ مجلس شوراي اسلامي گفت: سقف درآمدي لايحه بودجه ۹۴ کل کشور ۲۱۶ هزار ميليارد تومان تعيين شد.


عضو کميسيون تلفيق بودجه ۹۴ مجلس شوراي اسلامي گفت: سقف درآمدي لايحه بودجه ۹۴ کل کشور ۲۱۶ هزار ميليارد تومان تعيين شد.

اسماعيل جليلي افزود: با توجه به اينکه تبصره 21 لايحه بودجه سال 94 که مربوط به هدفمندي يارانه هاست، به کميسيون تلفيق ارجاع داده شده بود، اين بند از لايحه بودجه سال آينده به لايحه دولت ارجاع داده شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: