سه‌شنبه 24 فوریه 15 | 17:07
اورکی

مشکل اقتصاد کشور مدیریت است نه تحریم‌ها

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه خوب است دولت برای درک آمار اقتصادی در زندگی اجتماعی مردم هم تلاش کند، گفت: همانطور که دولت در اقتصاد معجزه کرده است، در برطرف کردن پایه‌ای موضوع تحریم نیز معجزه کند.


13930712000440_PhotoA

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه خوب است دولت برای درک آمار اقتصادی در زندگی اجتماعی مردم هم تلاش کند، گفت: همانطور که دولت در اقتصاد معجزه کرده است، در برطرف کردن پایه‌ای موضوع تحریم نیز معجزه کند.

حسین اورکی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس  با اشاره به آمار ارائه شده از طرف دولت پیرامون بهبود وضع اقتصادی و اینکه تورم از 40 درصد به زیر 16 درصد رسیده است، گفت: چند نکته درباره فعالیت‌های معجزه‌گونه اقتصادی دولت وجود دارد؛ البته هنوز چنین معجزه‌ای در بدنه جامعه لمس و درک نشده است.

وی افزود: حال که خدا کمک کرده است و دولت توانسته به چنین آمار اقتصادی برسد، دیگر لازم نیست تمرکز خود را بر روی مسئله مذاکرات و دادن امتیازهای بیشمار به دشمن کنیم. چراکه اگر همین روند در اقتصاد ادامه پیدا کند، ما می‌توانیم به قدرت جهانی بدل شویم.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: آماری که دولت در حوزه اقتصادی ارائه داده است، نشان از این دارد که تحریم‌ها در اقتصاد کشور تأثیر نداشته، بلکه مشکل نوع مدیریت است. پس نیاز نیست اینقدر بر سر موضوعات هسته‌ای به غرب امتیاز بدهیم.

اورکی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس جمهور عنوان کردند که آمار اقتصادی شبیه معجزه است، هرچند شواهد این قضیه در جامعه دیده نمی‌شود؛ اما دولتی که می‌تواند در این مدت کوتاه این موفقیت‌های شگفت‌آور را داشته باشد، در برطرف کردن ریشه‌ای مشکل تحریم‌ها نیز اقدام کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: