شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۹۳ | ۱۲:۰۶
محمد رضا پورابراهیمی:

۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پنهان داریم

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴ گفت: درآمدهای ناشی از فروش اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و واگذاری های اصل ۴۴ کسری های پنهان بودجه ۹۴ است.


نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴ گفت: درآمدهای ناشی از فروش اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و واگذاری های اصل ۴۴ کسری های پنهان بودجه ۹۴ است.

محمد رضا پورابراهیمی در خصوص کسری بودجه سال ۹۴ گفت: بودجه دارای سه قسمت است، اول درآمدهای حاصل از فروش نفت که با توجه به مشکلات سیاسی، آینده فروش نفت مبهم است.

نماینده مردم کرمان، مالیات را بخش درآمدی مهم بودجه خواند و گفت: با توجه به میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ تقریبا می توانیم به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۹۴ نیز امیدوار باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مشکلی که در خصوص کسری بودجه وجود دارد مربوط به بخش هایی از بودجه است که درآمدهای حاصل از فروش صکوک، اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای پروژه ها در نظر گرفته شده است، این به معنای کسری است.

وی افزود: آن بخش از منابع دولتی در بودجه تحت عنوان فروش اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای مالی چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی یا درآمدهای ناشی از واگذاری اصل ۴۴ قابل تحقق نیست.

پورابراهیمی این درآمدها را کسری بودجه پنهان خواند و تصریح کرد: به نظر من امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پنهان داریم.

نماینده مردم کرمان گفت: هر ساله سود فروش اوراق مشارکت افزایش یافته و بدهی دولت نیز به مردم افزایش می یابد، مثل بهمنی که هر چه پایین می آید بیشتر می شود و مشخص نیست در انتها چه کسی می خواهد بدهی دولت را تسویه کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: