دوشنبه 02 مارس 15 | 05:58

تصاویر: سفره‌های اعیانی!

این سفره های صمیمی که پهن می‌شد مردان خدا با جان پذیرایش بودند و حاضر نمی شدند به خاطر غذای رنگین تر دست از دفاع بردارند.


این سفره های صمیمی که پهن می‌شد مردان خدا با جان پذیرایش بودند و حاضر نمی شدند به خاطر غذای رنگین تر دست از دفاع بردارند.

تصاویری که خواهید دید رزمندگانی را نشان می‌دهد که در هشت سال جنگ تحمیلی با دست خالی و با اتکاء به خدا با یک دنیا جنگیدند.

روزهای خوشی که رزمندگان در زیر آتش و خون داشتند به خاطر صمیمیت و صداقتی بود که بین رزمندگان به وجود آمده بود.

سفره های صمیمی که رزمندگان با جان پذیرایش بودند و حاضر نمی شدند به خاطر غذای رنگین تر دست از دفاع بردارند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: