پنج‌شنبه 05 مارس 15 | 21:18
معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد

قطع موقتی فرکانس‌های کشور افغانستان

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: به‌ دنبال قطع یک‌ ساعته همه فرکانس‌های کشور افغانستان٬ مرکز کنترل فضای ایران در راستای تعهدات بین‌المللی٬ پروازهای خروجی به کشور افغانستان را با موفقیت سرویس داد.


13930409000345_PhotoA

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: به‌ دنبال قطع یک‌ ساعته همه فرکانس‌های کشور افغانستان٬ مرکز کنترل فضای ایران در راستای تعهدات بین‌المللی٬ پروازهای خروجی به کشور افغانستان را با موفقیت سرویس داد.

ابراهیم شوشتری در این‌باره اظهار داشت: روز 6 اسفندماه امسال مقارن با 25 فوریه، مرکز کنترل فضای کشور پوشش ترافیکی فضای افغانستان را با سرویس Information به مدت یک ساعت در حالی که تمام فرکانس‌های مرکز کنترل کابل قطع شده بود٬ برعهده گرفت.

وی با بیان اینکه عملیات مذکور با موفقیت صورت گرفت٬ گفت: طی این مدت پروازهای خروجی از ایران به سمت افغانستان و تا رسیدن به فرودگاه‌های این کشور و یا برقراری ارتباط با کشورهای واقع در شرق افغانستان، با ارایه اطلاعات پروازی به هواپیماها روی سیستم ارتباطی SSB٬ خلاء موجود در کشور افغانستان را به خوبی پوشش داد.

شوشتری اظهار داشت: قطع یک ساعته فرکانس‌های کابل به‌دلیل تغییر سیستم‌های فرکانسی و نوسازی آنها صورت گرفته بود.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌های کشور اظهار داشت: به‌دنبال اعلام همکاری مرکز کنترل ایران و پوشش ترافیکی پروازهای کابل، مدیرکل مراقبت پرواز افغانستان این اقدام متعهدانه ایران را ستود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: