چهارشنبه 11 مارس 15 | 12:25
با حضور اعضای هیأت منصفه دادگاه

دادگاه مطبوعات تا سال 94 تعطیل شد

جلسات دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات رسانه‌‌ها تا پایان سال جاری برگزار نمی‌شود.


با حضور اعضای هیأت منصفه دادگاه

جلسات دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات رسانه‌‌ها تا پایان سال جاری برگزار نمی‌شود.

جلسات دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیأت منصفه این دادگاه تقریبا هر هفته و در روزهای یک‌شنبه در یکی از شعب 76 یا 79 دادگاه کیفری با حضور اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات برگزار می‌شود.

آخرین جلسه دادگاه مطبوعات در سال جاری در یکشنبه هفته گذشته (17 اسفندماه) برگزار شد. البته قرار است که تا پایان سال جاری دادگاه مطبوعات برگزار نشود.

علی اکبر کسائیان، دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات با بیان اینکه تا پایان سال جاری دادگاه مطبوعات تشکیل نخواهد شد، اعلام کرد که اولین جلسه دادگاه مطبوعات در سال 94 (29 فروردین) برگزار می‌شود.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: