جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۰۲ فروردین ۹۴ | ۱۳:۰۸

برگزاری تظاهرات ضددولتی در اسپانیا

هزاران اسپانیایی در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا تظاهرات کردند. دهها هزار معترض که پیاده از شهرهای مختلف خود را به مادرید پایتخت رسانده بودند با سر دادن شعار “نان، کار، مسکن و کرامت ” اعتراض خود را به دولت اعلام کردند. معترضان همچنین اعلام کردند، باردیگر به پایتخت باز می گردند […]


هزاران اسپانیایی در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا تظاهرات کردند.

دهها هزار معترض که پیاده از شهرهای مختلف خود را به مادرید پایتخت رسانده بودند با سر دادن شعار “نان، کار، مسکن و کرامت ” اعتراض خود را به دولت اعلام کردند.

معترضان همچنین اعلام کردند، باردیگر به پایتخت باز می گردند تا ضد نابرابری های اجتماعی و برای دفاع از خدمات عمومی تظاهرات کنند.

اسپانیا با بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده ناشی از سیاست های ریاضت اقتصادی روبرو است.

تظاهرکنندگان به نابرابری ها در کشور معترض شدند و در شعاری تاکید کردند « سرپناه ،؛ غذا و کار» ! نرخ بیکاری در اسپانیا در میان جوانان این کشور تا پنجاه درصد اعلام شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: