چهارشنبه 17 نوامبر 10 | 15:01

توضیحات لاریجانی در مورد اعدام، سنگسار و حوادث پس از انتخابات ۸۸

دبير ستاد حقوق بشر ايران در گفتگو با فريد زكريا مجري برنامه جي.پي اس شبكه تلويزيوني سي ان ان ادعاهاي غرب درباره بحراني بودن حقوق بشر در ايران را بي اساس خواند و ريشه اين ادعا را در ناتواني كشورهاي غربي در پذيرش يك ايران قوي دانست.


دبير ستاد حقوق بشر ايران در گفتگو با فريد زكريا مجري برنامه جي.پي اس شبكه تلويزيوني سي ان ان ادعاهاي غرب درباره بحراني بودن حقوق بشر در ايران را بي اساس خواند و ريشه اين ادعا را در ناتواني كشورهاي غربي در پذيرش يك ايران قوي دانست.

به نقل از پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر، دبير ستاد حقوق بشر ايران در گفتگو با فريد زكريا مجري برنامه جي.پي اس شبكه تلويزيوني سي ان ان ادعاهاي غرب در ارتباط با بحراني بودن وضعيت حقوق بشر را بي اساس خواند و ريشه اين ادعا را در ناتواني كشورهاي غربي در پذيرش يك ايران قوي دانست.
مشاور امور بين الملل رئيس قوه قضائيه در پاسخ به يكي از سوالات زكريا درارتباط با مجازات خانم سكينه آشتياني گفت: ” در آمريكا مورد مشابهي مانند خانم آشتياني وجود داشت و برغم اينكه اين خانم آمريكايي از بهره هوشي پاييني برخوردار بود حكم اعدام درباره او به اجرا در آمد اما در مورد همين مورد مشابه در ايران غربي ها موجي از حملات عليه جمهوري اسلامي را پديد آورده اند. “

سيستم قضايي جمهوري اسلامي يكي از پيچيده‌ترين و دقيق‌ترين سيستم‌هاي قضايي است

جواد لاريجاني در ادامه به تشريح سيستم قضايي كشورمان پرداخته و تبيين كرد كه احكام صادر شده در دادگاه هاي ايران خصوصا احكامي كه مجازات اشد را شامل مي شوند در مهلت هاي قانوني و در چند مرحله مورد بازبيني و بازنگري واقع مي شوند و از اين منظر سيستم قضايي جمهوري اسلامي يكي از پيچيده ترين و دقيق ترين سيستم هاي قضايي است. ”
دبيرستاد حقوق بشر با رد اين تصور كه تعريف واحدي از خشونت در جهان وجود دارد گفت: غربي ها گاهي براي زير گرفته شدن يك حيوان خانگي در خيابان شيون و ماتم راه مي اندازند اما چشم بر كشتار مردم بيگناه توسط دولت هايشان يا همپيمانانشان مي بندند.

سنگسار؛ مجازاتي نادر در شرايط بسيار خاص

او در پاسخ به سوال زكريا مبني بر اينكه ايا با مجازات سنگسار موافق است گفت : ” هيچكس از مرگ كسي خوشحال نمي شود. با اين همه هركشوري مكانيزم هايي براي اجراي مجازات دارد كه هيچكس نمي تواند ادعا كند آنها غلط هستند و بايد تغيير كنند. اين تفكر غربي ها كه گمان مي كنند همه بايد از فرهنگ و روش آنها استفاده كنند نيز به همين اندازه اشتباه است.
لاريجاني در ادامه، ادعاي مجري شبكه سي ان ان مبني بر اينكه مخالفان جمهوري اسلامي مي گويند مجازات سنگسار در ايران رايج است را رد كرد و گفت : سنگسار در ايران مجازات نادري است كه صرفا در شرايط بسيار خاص كه شخص مرتكب حادترين شكل جرم شده باشد صادر مي شود و صدور چنين حكمي به هيچ وجه رايج نيست.

70 درصد اعدام‌ در ايران مربوط به قاچاقچيان مواد مخدري است كه مقصد محموله آنها كشورهاي غربي است

مشاورامور بين الملل رياست قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا آمار اعدام ها در ايران بالاست گفت : ” بالابودن آمار اعدام ها در ايران صرفا به اين دليل است كه جمهوري اسلامي در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، چرا كه بيش از 70 درصد از اعدامي هاي كشور ما را قاچاقچيان مواد مخدري تشكيل مي دهند كه اساسا مقصد اصلي محموله هاي آنها كشورهاي غربي است.
لاريجاني در ادامه گفت : اين هم يكي ديگر از بي انصافي ها و تحريف هايي است كه رسانه هاي غربي در حق ايران انجام مي دهند و تلاش هاي جمهوري اسلامي براي ايستادگي دربرابر سوداگران بين المللي را ناديده مي انگارند. ما به راحتي مي توانيم قوانين كشورمان را به گونه اي تغيير دهيم كه قاچاقچيان بدون درگير شدن با نيروهاي امنيتي ما محموله هاي خود را به كشورهاي غربي برسانند كه در اين صورت هم هزينه هاي جاني و مالي كشورما كم خواهد شد و هم امار اعدامي هاي ما به شدت كاهش خواهد يافت.

آمريكا بجاي دموكراسي خواهان حاكميت ليبراليسم و قدرت گرفتن ديكتاتور گوش به فرمان در كشورهاست

با اشاره به مسائل داخلي ايران، فريد زكريا مجري شبكه سي ان ان موضوع بحث را به مسائل اغتشاشات بعد از انتخابات كشاند.
دكتر محمد جواد لاريجاني در پاسخ به سوالات زكريا، با تاكيد براينكه غربي ها نگران الگو قرار گرفتن مدل دموكراسي مبتني بر عقلانيت اسلامي ايران در ساير كشورهاي منطقه هستند، تصريح كرد: ” آمريكا به دنبال دموكراسي نيست آنها خواهان كشورهايي هستند كه در آن ليبراليسم حاكم باشد اما قدرت در اختيار يك ديكتاتور گوش به فرمان آنها باشد.
او با تاكيد براينكه در ايران اين مردم هستند كه تعيين مي كنند چه كسي در مصدر امر باشد گفت : در زمان انتخابات دوم خرداد بسياري از سياستمداران ايراني تلاش مي كردند كه اقاي ناطق نوري پيروز انتخابات شود اما مردم به آقاي خاتمي راي دادند. در دوره هايي از انتخابات مجلس ايران من با راي مردم وارد پارلمان شدم و در يك دوره اي مردم به من راي ندادند و من از راه يابي به مجلس بازماندم . اين كاملا نشان مي دهد كه در ايران مسئولين با اراده مردم از نردبان قدرت بالامي روند و با اراده مردم نيز از نردبان قدرت پايين مي آيند.

اعتراضات اخير در ايران نشانه اي بر وجود دموكراسي در كشور ما است

فريد زكريا مجري برنامه جي پي. اس. سي ان ان كه از پربيننده ترين برنامه هاي سياسي اين شبكه محسوب مي شود در ادامه به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري ايران اشاره كرد و اين سوال را مطرح نمود كه آيا راهپيمايي ها و اعتراضات زياد در خيابان ها نشانه اي بر مخدوش بودن آن محسوب نمي شود و چرا برخي از اين اعتراضات به خشونت كشيد؟
دبيرستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي با تاكيد بر اينكه اختلاف نظر در مسائل سياسي و اعتراض به نتيجه انتخابات نمي تواند معياري براي تصميم گيري و قضاوت باشد انتخابات رياست جمهوري سال گذشته را كاملا سالم توصيف كرد و گفت: متاسفانه كشورهاي غربي و خصوصا آقاي اوباما در باره اين اعتراضات كه در فرايندهاي سياسي بسيار طبيعي و مرسوم است و اساسا نشانه اي بر وجود دموكراسي است، موضع گيري بسيار اشتباهي كردند.

سلاح اتمي چيزي به توانمندي هاي ايران نمي افزايد

دكتر لاريجاني در ادامه در پاسخ به سوال ديگر زكريا كه خواسته بود به صراحت درباره موضوع هسته اي ايران سخن بگويد و اينكه آيا ايران در پي دست يابي به سلاح اتمي است يا نه؟ گفت: ” سلاح اتمي چيزي به توانمندي هاي ايران نمي افزايد و ما به دنبال دست يابي به انرژي پاك هستيم و اين انرژي را يا بايد از كشورهاي بزرگ بخريم، يا گزينه سوآپ را انتخاب كنيم و يا خودمان آن را از طريق غني سازي به دست آوريم. ”
مشاور امور بين الملل رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه ايران همكاري بسيار خوبي با آژانس داشته است در پاسخ به اين سوال كه چرا گزينه سوم بيش از دو گزينه مورد نظر كشورماست گفت : كشورهاي غربي سال ها ما را معطل كردند و حتي هم اكنون نيز در مسير خريد يا انجام سوآپ سنگ اندازي مي كنند والا براي ما دو گزينه اول و دوم كم هزينه تراست.
لاريجاني در ارتباط با رابطه ايران و آمريكا تصريح كرد هيچ منعي از طرف كشورمان براي ايجاد ارتباط با آمريكا وجود ندارد و اين آمريكاست كه با رفتار خصمانه خود هميشه راه را بسته نگاه داشته است.
به گفته لاريجاني ماداميكه امريكا از موضع سلطه به ايران نگاه مي كند، برقراري رابطه معني پيدا نمي كند. آمريكا بايد بپذيرد كه با يك ايران قدرتمند و صاحب نفوذ و برخوردار از توانايي هاي بالاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظامي روبروست، در اين صورت هميشه درهاي گفتگو و باب همكاري و برقراري ارتباط براي آنها باز است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.