دوشنبه 13 آوریل 15 | 09:51
رئیس سازمان غذا و دارو:

برنج‌های وارداتی مشکلی برای سلامت ندارند

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: شناسنامه دار کردن برنج های وارداتی انجام شده است و برنج های تولید داخل نیز در حال انجام است و خوشبختانه برنج های وارداتی از لحاظ سلامتی مشکلی ندارند.


13930826000484_PhotoA

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: شناسنامه دار کردن برنج های وارداتی انجام شده است و برنج های تولید داخل نیز در حال انجام است و خوشبختانه برنج های وارداتی از لحاظ سلامتی مشکلی ندارند.

رسول دیناروند افزود: با توجه به اینکه تقلبات در همه زمینه ها در کشور توسط افراد سودجو هر روز بیشتر می‌شود سازمان غذا و دارو آزمایشگاه‌ها را با دستگاه های پیشرفته و مدرن تجهیز خواهد کرد.

وی در مورد شناسایی و پیشگیری از تقلبات جدید اظهار داشت: آزمایشگاه های کنترل سازمان غذا و دارو در سراسر کشور تقویت و مجهز خواهند شد.

وی گفت:با توجه به اینکه تقلبات در همه زمینه ها در کشور توسط افراد سودجو هر روز بیشتر می شود سازمان غذا و دارو آزمایشگاه ها را با دستگاه های پیشرفته و مدرن تجهیز خواهد کرد.

دیناروند گفت: در سالجاری فرآورده های سلامت محور را با جدیت کنترل خواهیم کرد و محصولات پرمصرف مثل برنج، آرد، لبنیات و فرآورده های گوشتی در اولویت هستند و با جدیت از لحاظ سلامتی کامل کنترل خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه در کنترل برنج های وارداتی کارهای بسیار خوبی انجام شد، خاطر نشان کرد: شناسنامه دار کردن برنج های وارداتی انجام شده است و برنج های تولید داخل نیز در حال انجام است و خوشبختانه برنج های وارداتی از لحاظ سلامتی مشکلی ندارند.

وی گفت: سازمان غذا و دارو برای سلامت تک تک محصولات و فرآورده های سلامت محور برنامه های ویژه ای طراحی کرده است در ضمن اینکه با کوچکترین تخلفی نیز برخورد جدی خواهد شد و متخلفان در هر زمینه ای به مراجع قضایی معرفی می شوند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: