دوشنبه 13 آوریل 15 | 14:08

شــاخص‌هـای هـنـدسه نـظام اسـلامی

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نوشت: دولت‌هایی که امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان فریضه‌ای همگانی می‌دانند که باید آحاد جامعه بدان همت بگمارند، منتقدین خود را تشویق می‌کنند و با سعه صدر با آنها برخورد می‌کنند.


139109010000893

حمیدرضا ترقی- عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نوشت: دولت‌هایی که امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان فریضه‌ای همگانی می‌دانند که باید آحاد جامعه بدان همت بگمارند، منتقدین خود را تشویق می‌کنند و با سعه صدر با آنها برخورد می‌کنند.

مشروح یادداشت عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی را در زیر می‌خوانید:

خداوند متعال برای آن کسانی که وعده نصرت داده است، شرطی مقرر فرموده است. مقام معظم رهبری 1/ 1 / 94

تبیین شروط پیروزی و نصرت الهی برای ملت مؤمن و مسلمانی که به حکومت رسیده و حاکمیت جامعه خود را بدست گرفته است، برای تعیین تکالیف ملت عزیز ایران یکی از موضوعات مهمی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرآیند جامعه‌سازی اسلامی در انقلاب اسلامی بدان توجه ویژه نموده‌اند.

رهبر فرزانه انقلاب با استفاده از این آیه قرآن کریم که می‌فرماید: «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزکوه وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر لله عاقبه الامور»؛ چهار شاخص رابرای کسب نصرت الهی پس از تشکیل حکومت دینی و اسلامی در این آیه برشمرده است.

1- اقامه نماز

جامعه اسلامی پس از تشکیل باید بتواند یکایک مسلمانان جامعه را بدین وسیله به یک مرکز واحدی متصل کند. اتصال همه دل‌های مردم جامعه در لحظه نماز صبح و ظهر و عصر و غروب و شب به مرکزی واحد یعنی توحید هندسه نظام اسلامی را شکل می‌دهد.

این اتصال و ارتباط با قدرت لایزال الهی و کسب هدایت کردن از او، جامعه را در برابر راه‌های انحرافی و ضلالت واکسینه می‌کند، جامعه با نماز از فحشاء و گناه اجتماعی به دور است.

جامعه با نماز از منکر و زشتی و پلیدی و بدی بدور است.
جامعه با نماز خود را همیشه در همه حال در محضر خدا می‌بیند و لذا در محضر او گناه و معصیت خدا نمی‌کند.
جامعه با نماز مدام به یاد خداست و چنین جامعه‌ای به تنگی معیشت دچار نمی‌شود.
جامعه با نماز با هم متحد و منسجم است‌ و همدلی و همزبانی او تضمین شده است.
جامعه با نماز دارای نظم و انضباط اجتماعی و وجدان کاری است.
جامعه با نماز نوع‌دوست و دارای احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به دیگران به ویژه ضعفاست.
جامعه با نماز جز از خدا نمی‌ترسد و جز در برابر او سر تسلیم و تعظیم فرود نمی‌آورد.
جامعه با نماز به راه ضالین و گمراهان از مسیر حقیقت و درستی و رضای خداوند نمی‌رود.
جامعه با نماز راه نعمت الهی را شناخته و صراط مستقیم را یافته و در مسیر کمال گام برمی‌دارد.
اینچنین جامعه با نمازی است که به شکل‌گیری هندسه نظام اسلامی کمک می‌کند.

2- زکات می‌دهند، شاخص دیگر نظام‌ساز برای رسیدن به نصرت الهی، پرداخت زکات است. رهبر معظم انقلاب زکات را مطلق اتفاقات مالی دانسته‌اند ولی به جنبه اجتماعی و ترجمان اجتماعی آن را نظام دانسته‌اند.

اگر این شاخص در جامعه تحقق یابد، انسان‌هایی که در محیط اسلامی و جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و برخورد ار از مال دنیوی هستند، خود را متعهد می‌دانند، خود را مدیون می‌دانند و خود را بدهکار جامعه اسلامی می‌دانند. هم در مقابل فقرا و ضعفا و هم در مقابل سبیل الله، بنابر‌این زکات هم یک حکم و شاخص نظام‌ساز است.

زکات اموال مردم را تزکیه و پاک می‌کند.
زکات فقر و محرومیت رادر جامعه کاهش می‌دهد.
زکات زمینه مشارکت مردم در کارهای عام‌المنفعه را فراهم می‌سازد.
زکات جلو طغیان و سرکشی تهیدستان را می‌گیرد.
زکات همبستگی ملی و راه تقویت و انسجام و همدلی را گسترش می‌دهد.
زکات زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌سازد.

بنابراین زکات یکی از مهمترین عوامل نصرت جامعه در مسیر برخورد با چالش‌ها و مقابله با دشمنان است.

3- امر به معروف

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سومین شاخص نظام‌سازی در جامعه اسلامی که موجب نصرت و پیروزی جامعه می‌شود، می‌فرمایند: امر به معروف، یعنی همه مؤمنان در هر نقطه‌ای از عالم که هستند، موظفند جامعه را به سمت نیکی، به سمت معروف، به سمت همه کارهای نیکو حرکت دهند.

معظم له بزرگترین معروف‌ها را در درجه اول عبارت از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی می‌دانند.1/ 1 / 94

– حفظ عزت و آبروی ملت، بزرگترین معروف است.
– تلاش برای اعتلای فرهنگ در جامعه معروف است.
– حفظ سلامت محیط اخلاقی جامعه معروف است.
– حفظ سلامت محیط خانوادگی معروف است.
– تکثیر نسل و فرزند‌آوری معروف است.
– تربیت نسل جوان آماده اعتلای کشور معروف است.
– رونق دادن به اقتصاد و تولید در کشور معروف است.
– همگانی کردن اخلاق اسلامی معروف است.
– گسترش علم و فناوری در جامعه معروف است.
– استقرار عدالت قضایی در جامعه معروف است.
– استقرار عدالت اقتصادی در جامعه معروف است.
– مجاهدت برای اقتدار ملت ایران معروف است.
– مجاهدت برای وحدت اسلامی معروف است.

اگر این معروف‌ها در جامعه اسلامی مورد تأکید و امر و سفارش یک یک مؤمنان و مسلمانان باشد، جامعه‌ای ساخته خواهد شد که به واقع ارگو وسرمشق دیگر جوامع خواهد شد.

4- نهی از منکر

چهارمین شرط پیروزی جامعه اسلامی در نظام‌سازی نهی از منکر است، یعنی جامعه اسلامی موظفند همه را از بدی‌ها، از پستی‌ها، از پلشتی‌ها دور بدارند؛ این منکرات عبارتند از:

– ترویج ابتذال اخلاقی در جامعه.
– کمک به دشمنان اسلام.
– تضعیف نظام اسلامی.
– تضعیف فرهنگ اسلامی.
– تضعیف اقتصاد جامعه.
– تضعیف رشد علم و فناوری در جامعه.
– جلوگیری از تحقق عدالت اجتماعی منکر است.
– از بین بردن سلامت و ثبات خانواده منکر است.
– تحدید نسل و جلوگیری از فرزندآوری منکر است.
– لطمه زدن به عزت و آبروی ملت ایران منکر است.
– دامن‌زدن به تفرقه و ایجاد اختلاف در جامعه منکر است.

بنابراین به تعبیر مقام معظم رهبری مدظله العالی، این چهار پایه‌ اصلی برای نظام‌سازی که از هر کدام از اینها شاخه‌هایی منشعب می‌شود، زمینه پیروزی و نصرت الهی را برای مؤمنان فراهم می‌سازد، جامعه اسلامی با این ویژگی و شاخص‌ها جامعه‌ای پیروز و موفق است.

دولت‌هایی که در نظام اسلامی به تحقق این چهار اصل همت بگمارند و این چهار شاخص را رونق داده و زمینه عملی شدن آن را فراهم سازند، باید مورد حمایت و پشتیبانی مردم قرار گیرند. چنین دولت‌هایی با چنین ملت‌هایی همدل و هم‌زبان هستند.

دولت‌هایی که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان فریضه‌ای همگانی می‌دانند که باید آحاد جامعه بدان همت بگمارند، منتقدین خود را تشویق می‌کنند و با سعه صدر با آنها برخورد می‌کنند و از نظرات آنها برای اصلاح امور جامعه و مدیریت بهتر استفاده می‌کنند.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: