جمعه ۲۸ فروردین ۹۴ | ۱۱:۳۹

افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت قطعات خودرو

دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: با خودروسازان مذاکراتی را انجام داده‌ایم و درخواست افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت قطعات خودرو متناسب با هزینه‌ها را ارایه کرده‌ایم.


139401271230564785108573

دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: با خودروسازان مذاکراتی را انجام داده‌ایم و درخواست افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت قطعات خودرو متناسب با هزینه‌ها را ارایه کرده‌ایم.

ساسان قربانی با بیان اینکه قیمت قطعات خودرو در بخشهایی که عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده، افزایش  یابد صعودی می‌شوداظهار داشت: افرایش هزینه‌هایی همچون حقوق و دستم زد،‌مالیات بر ارزش افزوده،‌هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌های سربار تولید و مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام شده قطعات می‌شود.

دبیر انجمن قطعه ‌سازان افزود: در رابطه با قیمت قطعات ما با خودروسازان طرف هستیم و با آنها مذاکره می‌کنیم.

وی تصریح کرد: تا کنون مذاکراتی با خودروسازان انجام داده‌ایم و در خواست افزایش قیمت متناسب با هزینه‌ها داده‌ایم.

قربانی گفت: افزایش قیمت حداقل 15 درصد خواهد بود البته برای قطعات مختلف این درصد متفاوت می‌شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: