چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۹۴ | ۱۰:۵۵
زارش «سیا» از بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران به رغم تحریم‌ها

ذخایر ارزی ایران ۱۱۰ میلیارد دلار شد

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2014 با 19 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 1284 میلیارد دلار رسیده است. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال پیش از آن 1265 میلیارد دلار اعلام شده بود.


واحد اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در گزارشی به بررسی شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال 2014 پرداخته و از حرکت مثبت بسیاری از شاخص ها در این سال با وجود تحریم ها خبر داده است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2014 با 19 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 1284 میلیارد دلار رسیده است. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال پیش از آن 1265 میلیارد دلار اعلام شده بود.

به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید افزایش یافته و از 16400 دلار در سال 2013 به 16500 دلار در سال 2014 رسیده است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ رسمی مبادله ارز در سال 2014 نیز 402.7 میلیارد دلار اعلام شده است. خدمات بیشترین سهم در اقتصاد را داشته به طوری که 50.3 درصد جی دی پی را به خود اختصاص داده است و صنعت با 40.7 درصد و کشاورزی با 9.1 درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.

*رشد 1.5 درصدی اقتصاد ایران و کاهش اندک بیکاری

اقتصاد ایران که در سال 2013 بالغ بر 1.9 درصد کوچکتر شده بود در سال 2014 به رشد 1.5 درصدی رسیده است.  نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز در این سال 2.4 درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش پس اندازهای ملی در سال 2013 معادل 52.2 درصد تولیدناخالص داخلی بوده که این رقم به 47.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 کاهش یافته است.

کل نیروی کار ایران 28.4 میلیون نفر تخمین زده شده که 48.6 درصد از این رقم در بخش خدمات 35.1 درصد در بخش صنعت و 16.3 درصد در بخش کشاورزی فعال است.

این گزارش از کاهش اندک نرخ بیکاری ایران در سال 2014 خبر داده است. نرخ بیکاری ایران که در سال 2013 بالغ بر 10.4 درصد بوده در سال بعد از آن به 10.3 درصد کاهش یافته است.

*بدهی خارجی ایران 460 میلیون دلار کاهش یافت

درآمد دولت ایران در سال 2014 نیز 60.46 میلیارد دلار برآورد شده است و این در حالی است که کسری بودجه دولت در این سال معادل 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است.

دیون عمومی ایران در سال 2014 افزایش یافته و از 11 درصد جی دی پی در سال 2013 به 11.4 درصد جی دی پی در سال 2014 رسیده است.

بر اساس این گزارش کل دیون خارجی ایران در سال 2014 بالغ بر 10.17 میلیارد دلار اعلام شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن 460 میلیون دلار کاهش یافته است. دیون خارجی ایران در سال 2013 بالغ بر 10.63 میلیارد دلار اعلام شده بود.

*کاهش تورم به 17.8 درصد و افزایش 5 میلیارد دلاری نقدینگی

نرخ تورم ایران در سال 2014 کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. در سال 2013 نرخ تورم ایران 39.3 درصد بوده که این رقم در سال پس از آن به 17.8 درصد کاهش یافته است.

حجم نقدینگی در اقتصاد کشور طی سال 2014 افزایش 5.23 میلیارد دلاری داشته و از 62.19 میلیارد دلار در سال 2013 به 67.42 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است.

با وجود تحریم ها تراز حساب های جاری ایران در سال 2014 افزایش 910 میلیون دلاری داشته و به 28.88 میلیارد دلار رسیده است. تراز حساب های جاری ایران در سال پیش از آن 27.97 میلیارد دلار بوده است.

رشد 2.69 میلیارد دلاری صادرات نیز از دیگر نکات مثبت در عملکرد اقتصاد کشور طی سال 2014 بوده است. صادرات ایران در سال 2013 بالغ بر 93.02 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2014 به 95.71 میلیارد دلار افزایش یافته است.

البته واردات نیز 1.2 میلیارد دلار رشد داشته و به 61.25 میلیارد دلار رسیده است. در سال پیش از آن 60.05 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود.

*ذخایر ارز و طلای ایران 110 میلیارد دلار شد

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال 2014 را 110 میلیارد دلار اعلام کرده است. ذخایر ارز و طلای ایران در این سال 2 میلیارد دلار افزایش داشته است. در پایان سال 2013 ایران 108 میلیارد دلار ذخایر ارز و طلا داشته است.

این گزارش همچنین کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران در سال 2014 را 3.14 میلیارد دلار اعلام کرده است. ایران در این سال همچنین 320 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای دیگر انجام داده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: