شنبه 09 می 15 | 15:11

شکایت رسمی بسیج‌دانشجویی از دانشگاه آزاد

روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای از شکایت سازمان بسیج دانشجویی از دانشگاه آزاد به دلیل بخشنامه غیرقانونی این دانشگاه در ارتباط با تشکل‌های دانشجویی خبر داد.


 بسیج دانشجویی به گزارش تریبون مستضعفین روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای از شکایت سازمان بسیج دانشجویی از دانشگاه آزاد به دلیل بخشنامه غیرقانونی این دانشگاه در ارتباط با تشکل‌های دانشجویی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: پیرو تصویب و ابلاغ بخشنامه غیرقانونی با موضوع فعالیت تشکل‌های اسلامی، سیاسی، دانشجویی به تاریخ ۹۳/۹/۱۶ بسیج دانشجویی مراتب اعتراض خود را نسبت به این بخشنامه اعلام کرده و مستندات بخش‌های غیرقانونی آن را برای مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی ارسال کرد.

بسیج دانشجویی در این بیانیه تصریح می‌کند: با تأسف فراوان باوجود مدارک روشن و غیرقابل‌انکار از تعارض بندهای بخش‌نامه مذکور با متن صریح قانون، این دانشگاه علاقه‌ای به اصلاح و ابطال بخشنامه غیرقانونی خود نشان نداد.

در ادامه بیانیه تأکید شده است: بسیج دانشجویی بر اساس حق قانونی و شرعی خود برای جلوگیری از اعمال این بخشنامه خلاف قانون که باهدف محدودسازی و جلوگیری از فعالیت‌ دانشجویان بسیجی ابلاغ‌شده بود شکایت خود را علیه دانشگاه آزاد اسلامی رسماً به قوه قضائیه تحویل داد.

در پایان روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی خاطرنشان کرده است: امیداست مسئولین محترم قوه قضاییه در اسرع وقت به این شکایت رسیدگی کرده و با صدور دستور لغو بخشنامه مذکور بار دیگر قاطعیت این قوه در صیانت از قانون و حقوق قانونی ملت و برخورد با متخلفین را به نمایش درآورد.

متن کامل بخشنامه دانشگاه آزاد برای «محدودسازی بسیج»

به گزارش تسنیم دانشگاه آزاد در ادامه فعالیت‌های حاشیه‌ساز خود در اقدامی عجیب با صدور بخشنامه جدیدی تلاش دارد تا محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های بسیج دانشجویی در این دانشگاه ایجاد کند.

مسئولان دانشگاه آزاد در بخشنامه‌ای 14 صفحه‌ای با عنوان “تسهیل فعالیت‌های تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی و تقویت رویکرد فرهنگی و همچنین فعالیت نمایندگان رئیس دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی، دانشجویی و استادان” به نمایندگان تام‌الاختیار ریاست دانشگاه در هیئت‌امنای استان‌ها، معاونین هماهنگی، دبیران هیئت‌امنای استان‌ها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد دستور جدیدی را درباره نحوه فعالیت تشکل‌های دانشجویی و بسیج دانشجویی اعلام کرده‌اند.

در ماده 7 این بخشنامه آمده است: براساس مواد 9 و 10 آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب چهارصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بند یک ماده دو آئین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب چهار صد و چهل و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز ماده سه دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب هیئت‌های نظارت مرکزی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مصوبه بیست و پنجمین جلسه هیئت نظارت مرکزی بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی بسیج دانشجویی و استادان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خویش را با ریاست واحد دانشگاهی هماهنگ خواهند نمود و در این خصوص اعلام نظر و موافقت روسای واحدهای دانشگاهی درباره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی و استادان منوط به مصوبه هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی و استادان واحد دانشگاهی مربوطه می‌باشد و کلیه فعالیت‌های سیاسی بسیج دانشجویی و استادان نظیر برگزاری سخنرانی، تشکیل میزگرد، تریبون آزاد، کرسی‌های نقد و مناظره و نظریه‌پردازی، نصب تابلوی اعلانات، تجمع و راهپیمایی‌ بایستی حسب مورد به تصویب هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی و استادان برسد.

تبصره: چنانچه در موارد فوق بسیج دانشجویی و استادان درخواست حمایت مالی از واحد دانشگاهی را داشته باشند، پس از اخذ مصوبه هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی با رعایت شرط برابری در تخصیص بودجه و امکانات مابین تشکل‌های اسلامی سیاسی و بسیج دانشجویی و استادان، شورای فرهنگی واحد دانشگاهی مرجع تصمیم‌گیری می‌باشد.

این در حالی است که در ماده 9 بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 13 دی‌ماه سال 1379 درباره قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی آمده است: بسیج دانشجویی، فعالیت‌های فرهنگی و علمی خود را با ریاست دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردی‌که فعالیت‌های بسیج دانشجویی با حمایت مالی دانشگاه انجام می‌پذیرد اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه‌ ضروری است.

در ماده 10 همین بخشنامه نیز آمده است: بسیج دانشجویی ضمن پرهیز از ورود به جناح‌بندی‌های حزبی و سیاسی، با حفظ شأن و منزلت بسیج در‌ خصوص راهپیمایی و تجمعات دانشجویی از هیئت نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت.

اما در بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد در این باره عنوان شده است: تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج دانشجویی و استادان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خویش را با ریاست واحد دانشگاهی هماهنگ خواهند نمود و در این خصوص اعلام نظر و موافقت روسای واحدهای دانشگاهی درباره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی و استادان منوط به مصوبه هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی و استادان واحد دانشگاهی مربوطه می‌باشد و کلیه فعالیت‌های سیاسی بسیج دانشجویی و استادان نظیر برگزاری سخنرانی، تشکیل میزگرد، تریبون آزاد، کرسی‌های نقد و مناظره و نظریه پردازی، نصب تابلوی اعلانات، تجمع و راهپیمایی‌ بایستی حسب مورد به تصویب هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی و استادان برسد.

به گزارش تسنیم، در بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده، تاکید شده که بسیج دانشجویی تنها “فعالیت‌های فرهنگی و علمی” خود را با ریاست دانشگاه “هماهنگ” خواهد نمود، اما دانشگاه آزاد در بخشنامه اخیر خود بسیج دانشجویی را ملزم کرده در برگزاری تمامی فعالیت‌های خود اعم از “فعالیت‌های سیاسی، برگزاری سخنرانی، تشکیل میزگرد، تریبون آزاد، کرسی‌های نقد و مناظره و نظریه‌پردازی، نصب تابلوی اعلانات، تجمع و راهپیمایی‌” از هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی و استادان مجوز اخذ کند.

این نکته مشخص است که شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیج دانشجویی را برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و علمی تنها موظف به هماهنگی با رئیس دانشگاه کرده، اما دانشگاه آزاد با گذاشتن قیدی در کنار این مصوبه اعلام‌نظر روسای واحدها را منوط به مصوبه هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی کرده است.

به این ترتیب دانشگاه آزاد با این مصوبه تلاش دارد فعالیت‌های بسیج دانشجویی این دانشگاه را محدود سازد، در حالی که در آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اتفاقا در دوران اصلاحات تصویب شده، چنین قیدی را برای فعالیت بسیج دانشجویی تنها در برگزاری برنامه‌هایی که با حمایت مالی دانشگاه صورت می‌گیرد قرار داده است.

بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد واکنش مسئولان بسیج دانشجویی و سازمان بسیج دانشجویی را در پی داشته تا جایی که این سازمان دلایل مستدل و قانونی خود را به مسئولان دانشگاه آزاد منتقل کرده و پس از چندین ماه پیگیری و عدم پاسخگویی مسئولان این دانشگاه در نامه‌ای به دبیر و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار ابطال و یا اصلاح بخشنامه مذکور شده است.

برخی کارشناسان می‌گویند: با این بخشنامه صادر شده از سوی دانشگاه آزاد و با توجه به ایجاد و راه‌اندازی گسترده تشکل‌های دانشجویی اصلاح‌طلب در این دانشگاه همانند راه‌اندازی مجدد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، به نظر می‌رسد مسئولان دانشگاه آزاد با توجه به در آستانه بودن انتخابات مجلس تلاش دارند با محدودسازی فعالیت‌های دانشجویی، راه را برای فعالیت‌های سیاسی خود باز کنند.

خبرگزاری تسنیم متن کامل بخشنامه 16 صفحه‌ای و 28 ماده‌ای دانشگاه آزاد مبنی بر محدودسازی فعالیت‌های بسیج دانشجویی در این دانشگاه را به‌شرح ذیل منتشر می‌کند.

صفحه 1

بخشنامه به نمایندگان تام‌الاختیار ریاست دانشگاه در هیئت‌امنای استان‌ها، معاونین هماهنگی، دبیران هیئت‌امنای استان‌ها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع: تسهیل فعالیت تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی با تقویت رویکرد فرهنگی و همچنین فعالیت نمایندگان رئیس دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی استادان

به منظور حمایت، فعال‌سازی تشکل‌های اسلامی سیاسی و تسهیل اجرا و تشریح جزئیات ماده واحده قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1377.09.12  و مواد سه، چهار، پنج، هفت، نه و ده آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب چهار صد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1379.10.13 و بخش چهارم از ماده دوازده آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1389.12.10 و مواد یک، دو، سه، چهار، هفت، نه و ده دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب هیئت‌های نظارت مرکزی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1382.02.23 و همچنین ماده دو دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب شوراهای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه زیر به کلیه واحدها و مراکز آموزشی ابلاغ می‌گردد.

صفحه 2

بخش اول: تسهیل فعالیت تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی

ماده1:

1-1- تشکل‌های اسلامی سیاسی مستقیماً تحت نظارت هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی می‌باشند، فلذا هیچ یک از نهادهای دانشگاهی یا غیردانشگاهی حق دخالت در امور داخلی و اجرایی تشکل‌ها را نخواهند داشت.

1-2- هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی مرکب است از:

الف)ریاست واحد دانشگاهی(عضو و رئیس هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد دانشگاهی)

ب)مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد دانشگاهی(عضو هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد دانشگاهی)

ج)نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد دانشگاهی(عضو و دبیر هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد دانشگاهی)

تبصره1: دبیر هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد دانشگاهی مکلف است کلیه درخواست‌ها و نامه‌ها کتبی تشکل‌های اسلامی سیاسی را ثبت نماید و کتباً و با ذکر شماره و تاریخ رسید تحویل نماینده تشکل اسلامی سیاسی واحد دانشگاهی مربوطه دهد.

صفحه 3

همچنین رونوشت کلیه درخواست‌های تشکل‌های اسلامی بایستی در همان روز با ذکر شماره و تاریخ رسید درخواست برای رئیس واحد دانشگاهی(رئیس هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی) ارسال شود تا رئیس واحد دانشگاهی در مهلت مقرر بتواند از اعضا هیئت نظارت جهت تشکیل جلسه دعوت نماید.

تبصره2: صرفاً حضور معاون فرهنگی و اجتماعی یا رئیس دفتر فرهنگ اسلامی و نماینده تشکل اسلامی سیاسی (حسب مورد) در جلسات بدون حق رأی و با موافقت رئیس واحد دانشگاهی بلامانع است.

1/3: هیئت نظارت واحد دانشگاهی جهت رسیدگی به موقع، به درخواست کتبی تشکل‌ها و یا صدور مجوز فعالیت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تشکل‌های اسلامی سیاسی و انجام سایر وظایف محوله حداقل هر دو هفته یکبار و یا به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می‌دهد.

تبصره1: هیئت نظارت واحد دانشگاهی مکلف است در طی مهلت‌های قانونی به درخواست‌های تشکل‌های اسلامی سیاسی رسیدگی و به‌صورت کتبی اعلام نظر نماید، مسئولیت دعوت از اعضا و تشکیل جلسات هیئت نظارت واحد دانشگاهی در مهلت‌ها و مواعد قانونی با رئیس واحد دانشگاهی است.

تبصره2: جلسات هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی با حضور رئیس واحد دانشگاهی(رئیس هیئت) و حداقل یک عضو دیگر رسمیت می‌یابد.

تبصره3: چنانچه به هر دلیل امکان تشکیل جلسات و جمع شدن اعضای هیئت نظارت واحد دانشگاهی با اکثریت فوق الذکر در مهلت‌های قانونی نباشد، رئیس واحد دانشگاهی مکلف است با توسل به روش‌های مجازی، مکاتبه‌ای و یا تلفنی نسبت به انعقاد جلسه، اتخاذ تصمیم و اعلام نظر هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد دانشگاهی مربوطه ظرف مهلت قانونی اقدام نماید.

صفحه 4

تبصره 4: لازم به ذکر است به کارگیری افراد تحت عناوینی نظیر مشاور در امور تشکل‌ها، پیگیری کننده و رابط در امور تشکل‌ها توسط روسای واحد‌های دانشگاهی غیر قانونی می باشد.

در این صورت رئیس واحد دانشگاهی می بایست جهات صورت جلسه مصوبات، امضای عضو یا اعضایی که در تصمیم گیری و لو به صورت مکاتبه‌‌ای و یا تلفنی شرکت نموده‌اند در مهلت قانونی اخذ نماید.

ماده 2:

مرجع تصمیم گیری در خصوص احراز صلاحیت متقاضیان تاسیس تشکل یا نامزدهای شورای مرکزی تشکل‌ها، صرفا هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی ئاحد‌های دانشگاهی می باشد و هیئت نظارت الزاما در خصوص احراز حسن شهرت و رعایت اخلاق اسلامی رای موثر و قطعی کمیته انضباطی واحد دانشگاهی را مد نظر قرار داده و در خصوص احراز وضعیت اموزشی از طریق معاونت اموزشی استعلام می‌نماید. (فرم شماره 1 و 2)

ماده 3:

3/1 – در صورت تایید صلاحیت موسسین تشکل، هیئت نظارت می‌بایست ظرف مدت پانزده روز کاری نسبت به صدو ریا عدم صدور موافقت اصولی به متقاضیان تاسیس به صورت کتبی اعلام نظر نماید.

3/2- پاسخگویی به درخواست مجوز فعالیت تشکل‌ها اعم از همایش ها، سخنرانی و مناظره ها باید طی هفت روز کاری به صورت کتبی انجام پذیرد.

3/3- بررسی صلاحیت‌های متقاضیان تاسیس تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی بایستی ظرف یکماه و بررسی صلاحیت نامزدهای شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی سیاسی می بایست ظرف مدت دو هفته انجام پذیرد.

صفحه 5

3/4-پاسخگویی در تمامی موارد فوق باید از سوی رئیس واحد دانشگاهی بصورت کتبی به متقاضیان اعلام گردد و عدم پاسخگویی در مهلت‌های مقرر فوق الذکر و کلیه مواعد و مهلت‌های مقرر شده قانونی به منزله تأیید در خواست تشکل اسلامی سیاسی تلقی خواهد شد.

ماده4:

حراست و کمیته انضباطی موظف هستند تخلفات احتمالی تشکل‌ها را به هیئت نظارت واحد دانشگاهی گزارش دهند و صرفاً هیئت نظارت واحد دانشگاهی در خصوص نحوه برخورد، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 5:

نماینده بزرگترین تشکل اسلامی سیاسی دانشجویی با تشخیص هیئت نظارت واحد مربوطه عضو شورای فرهنگی واحد دانشگاهی محسوب می‌شود و دبیر شورای فرهنگی مکلف به دعوت کتبی از وی می‌باشد.

تبصره1: در آغاز هر ترم تحصیلی هیئت نظارت واحد دانشگاهی مکلف است با توجه به معیارهای تعداد شرکت‌کنندگان در مجامع عمومی و یا تعداد اعضا، نسبت به انتخاب بزرگترین تشکل اسلامی و معرفی به شورای فرهنگی واحد دانشگاهی اقدام نماید.

تبصره2: چنانچه دستور جلسه شورای فرهنگی در خصوص یکی از تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی باشد ولو بزرگترین تشکل نباشد، حضور نماینده تشکل مورد اشاره با حق رأی در جلسه شورای فرهنگی الزامی است.

ماده 6:

تشکل‌های اسلامی سیاسی صاحب امتیاز ارگان خویش محسوب می‌شوند و در صورتی که مدیر مسئول و سردبیر پیشنهادی صاحب امتیاز از اعضای شورای مرکزی تشکل اسلامی سیاسی مربوطه باشند و در موردشان استعلام‌های قانونی معمول گردیده باشد، به منظور تصدی مدیریت مسئول و سردبیری نشریه دانشجویی تشکل مورد نظر نیازی به استعلام مجدد جهت احراز صلاحیتشان نمی‌باشد.

تبصره: چنانچه مدیرمسئول و سردبیر پیشنهادی از بین غیراعضای شورای مرکزی تشکل اسلامی باشند می‌بایست استعلام‌های قانونی در موردشان انجام پذیرد.

صفحه 6

ماده 7:

براساس مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب چهارصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بند یک ماده دو آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب چهارصد و چهل و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز ماده سه دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب هیئت‌های نظارت مرکزی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مصوبه بیست و پنجمین جلسه هیئت نظارت مرکزی بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی بسیج دانشجویی و استادان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خویش را با ریاست واحد دانشگاهی هماهنگ خواهند نمود و در این خصوص اعلام نظر و موافقت روسای واحدهای دانشگاهی درباره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی و استادان منوط به مصوبه هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی و استادان واحد دانشگاهی مربوطه می‌باشد و کلیه فعالیت‌های سیاسی بسیج دانشجویی و استادان نظیر: برگزاری سخنرانی، تشکیل میزگرد، تریبون آزاد، کرسی‌های نقد و مناظره و نظریه پردازی، نصب تابلوی اعلانات، تجمع و راهپیمایی‌ بایستی حسب مورد به تصویب هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی و استادان برسد. (فرم شماره 5 و 6) تبصره: چنانچه در موارد فوق بسیج دانشجویی و استادان درخواست حمایت مالی از واحد دانشگاهی را داشته باشند، پس از اخذ مصوبه هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی، با رعایت شرط برابری در تخصیص بودجه و امکانات مابین تشکل‌های اسلامی سیاسی و بسیج دانشجویی و استادان، شورای فرهنگی واحد دانشگاهی مرجع تصمیم‌گیری می‌باشد.

ماده 8:

با توجه به برخی اسامی غیرمرسوم تشکل‌های اسلامی سیاسی ونیز به منظور رقابت‌پذیری و هویت‌یابی تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی بنابر فکر و مشی سیاسی، هیئت‌های واحدهای دانشگاهی موظفند در اجرای بند سه ماده سه آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان موضوع تأیید نام پیشنهادی تشکل اسلامی سیاسی، با توجه به اسامی ذیل: گرایش و سلیقه سیاسی تشکل را مدنظر قرار دهند. به نحوی که نام انتخابی با مرامنامه و اهداف و گرایش سیاسی تشکل سنخیت داشته باشند و از نام تشکل، مرام سیاسی‌اش به ذهن متبادر گردد.

صفحه 7

انجمن اسلامی دانشجویان

انجام اسلامی دانشجویی

مجمع اسلامی دانشجویان

کانون اسلامی دانشجویان

جمعیت اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

جامعه اسلامی دانشجویان

تبصره: کلیه تشکل‌های اسلامی سیاسی که اسامی‌شان غیرمرتبط با گرایش یا قید سیاسی بودن می‌باشد، می‌توانند درخواست تغییر اسامی خویش را که به تصویب شورای مرکزی تشکل رسیده است، به شرح فوق، تقدیم هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی نمایند. در این موارد هیئت نظارت موظف است ظرف پانزده روز نسبت به تصویب تغییر نام و صدور پروانه اصلاحی اعلام نظر نماید.

صفحه 8

 

بخش دوم: نحوه اعطای تسهیلات و یارانه به تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی

ماده 9:

واحدهای دانشگاهی موظف می‌باشند نسبت به اختصاص اتاق یا اتاق‌های مناسب و مستقل با توجه به پراکندگی جغرافیایی واحد مربوطه و تخصیص کلیه ملزمامت اداری از قبیل رایانه و چاپگر، خط تلفن داخلی، اینترنت پرسرعت، میز و صندلی و غیره از محل بودجه جاری واحدهای دانشگاهی جهت استفاده تشکل‌های اسلامی سیاسی داشجویی اقدام نمایند.

ماده 10:

سالیانه حداکثر تا سقف سی میلیون ریال به عنوان یارانه به تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی و ششصد میلیون ریال به اتحادیه‌های تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی در سه قسط بصورت تنخواه حسب مورد براساس تأیید برنامه‌های تشکل‌ها یا اتحادیه‌ها در هیئت نظارت واحد دانشگاهی و رعایت ضوابط مالی دانشگاه با ارائه اسناد مثبته توسط اداره کل تشکل‌ها اسلامی سیاسی از محل بودجه تشکل‌ها پرداخت می‌گردد.

ماده 11:

تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی می‌توانند علاوه بر یارانه اداره کل تشکل‌ها، برنامه‌های فرهنگی اجتماعی خود را که به تصویب هیئت نظارت واحد رسیده است، به شورای فرهنگی واحدهای دانشگاهی جهت تخصیص و بهره مندی از بودجه فرهنگی و اجتماعی واحدهای دانشگاهی در چارچوب محورهای مصوب و قالب‌های اجرایی معاونت فرهنگی و اجتماعی ارائه نمایند.

ماده 12:

همچنین تشکل‌های اسلامی سیاسی، اتحادیه‌های دانشجویی، می‌توانند پس از تأیید اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی در جهت توسعه و تقویت برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی خویش، برنامه‌های ملی خود

صفحه 9

 

ظیر برگزاری اردوهای آموزشی و تشکیلاتی ملی و منطقه‌ای، اردوهای دانشجویان جدیدالورود، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های ملی و غیره را جهت بهره‌مندی از بودجه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی راهبردی فرهنگی و اجتماعی از طریق اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی ارائه نمایند.(فرم شماره 7و8)

ماده 13:

واحدهای دانشگاهی موظف می‌باشد بمنظور تأمین وسیله ایاب و ذهاب بین شهری اعضای تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی(ترجیحاً هواپیما یا قطار درجه یک)جهت شرکت اعضای تشکل‌ها در همایش‌ها مجامع و نشست‌ها و غیره، پس از تأیید اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی اقدام نمایند.

تبصره: همچنین واحدهای دانشگاهی مکلفند نسبت به تأمین وسیله ایاب و ذهاب مناسب و در شأن سخنرانان و اساتید مدعو تشکل‌های اسلامی سیاسی جهت برنامه‌های مصوب هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد مربوطه از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی اقدام نمایند.

ماده 14:

واحدهای دانشگاهی جهت اسکان و پذیرایی دانشجویان(اردوها و همایش‌ها) با تأیید و هماهنگی اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی و با استفاد از مکان‌های موجود و مناسب از محل بودجه واحدهای دانشگاهی موظف به همکاری می‌باشند.

ماده 15:

طبق ماده هفتم آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه چهارصد و چهل و هشتم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت هماهنگی و توزیع عادلانه و برابر بودجه فرهنگی و امکانات و کمک‌های واحدهای دانشگاهی و دفاتر اختصاص یافته مابین تشکل‌ها اعم از تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی و بسیج دانشجویی برعهده هیئت نظارت واحدهای دانشگاهی می‌باشد و روئسای واحدهای دانشگاهی موظفند اردیبهشت ماه هر سال گزارشی از عملکرد سال گذشته خویش در خصوص این بند را به اداره تشکل‌های اسلامی سیاسی ارائه نمایند.(فرم شماره 9 و 10)

صفحه 10

همچنین روئسای واحدهای دانشگاهی موظفند ظرف سه ماه از صدور این بخشنامه گزارشی از تسهیلات، امکانات و دفاتر اختصاص یافته موجود تشکل‌های اسلامی سیاسی و بسیج دانشجویی به اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی ارائه نمایند.

ماده 16:

واحدهای دانشگاهی موظف می‌باشند روزانه حداقل دو نسخه روزنامه فرهیختگان و دو نسخه از یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار بنا به درخواست و گرایش سیاسی تشکل اسلامی دانشجویی از محل بودجه جاری واحدهای دانشگاهی تهیه و به دفتر تشکل اسلامی سیاسی دانشجویی مربوطه تخصیص دهند.

ماده 17:

اردوی سالیانه آموزشی تشکیلاتی تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی هرساله به مدت چهار روز تا سقف صدنفر از اعضای فعال(خواهران و برادران) پس از اخذ مجوز از هیئت نظارت واحد دانشگاهی مربوطه برگزار می‌گردد. در مورد فوق و سایر موارد چنانچه تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی بخواهند اردوهای دانشجویی یک تا چند روزه زیارتی-مذهبی، سیاحتی-فرهنگی و اجتماعی موضوع دو ماده آیین نامه برگزاری ادوهای دانشجویی، اساتید و کارکنان دانشگاه را برگزار نمایند، می‌بایست ضمن اخذ مجوز از هیئت نظارت واحد دانشگاهی جهت بهره‌مندی از بودجه فرهنگی و اجتماعی درخواست خویش را به شورای فرهنگی واحد دانشگاهی مربوطه نیز ارائه نمایند. سهم مشارکت شرکت‌کنندگان پنجاه درصد هزینه کل، سهم مشارکت واحد دانشگاهی سی درصد از محل بودجه فرهنگی و اجتماعی واحدهای دانشگاهی و سهم مشارکت سازمان مرکزی بیست درصد هزینه کل از محل بودجه فرهنگی و اجتماعی ستادی می‌باشد.

ماده 18:

در صورت تصویب هیئت نظارت واحد دانشگاهی تشکل‌های اسلامی سیاسی نیز می‌توانند در صدوبیست دقیقه ساعت فرهنگی موضوع بخشنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی نسبت به برگزاری کرسی آزاداندیشی، نقد و مناظره، سخنرانی، میزگرد، تریبون آزاد در قالب موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نمایند. از این حیث بودجه لازم جهت برگزاری در چارچوب محورها و قالب‌های مصوب معاونت فرهنگی، اجتماعی از محل بودجه فرهنگی و اجتماعی واحد دانشگاهی در صورت اخذ مجوز از شورای فرهنگی واحد دانشگاهی تخصیص خواهد یافت.

صفحه 11

ماده 19:

واحدهای دانشگاهی موظفند هر ساله براساس بخشنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی موضوع هفته آفتاب مهر ضمن اختصاص غرفه به تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی در اردوی جدید الورودها، جهت تهیه بروشور و جزوات و نشریات دانشجویی که تشکل‌های اسلامی سیاسی به منظور معرفی مرام سیاسی و فعالیت‌های خویش تهیه می‌نمایند تا سقف 5 میلیون ریال به تشکل‌های اسلامی سیاسی مربوط در صورت درخواست از محل بودجه جاری واحدهای دانشگاهی تخصیص دهند. همچنین در مراسم معارفه اردوی جدیدالورودها به تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی موجود در دانشگاه وقت مقتضی جهت معرفی خویش تخصیص یابد.

تبصره: تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی می‌توانند هرساله مهرماه، مستقلاً جهت معرفی خویش به دانشجویان جدیدالورود پس از کسب مجوز از هیئت نظارت واحد دانشگاهی در واحد دانشگاهی مربوطه یا دانشکده‌های تابعه آن برنامه برگزار نمایند.

ماده 20:

به منظور توانمندسازی و دانش‌افزایی سیاسی اعضای تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی پس از تصویب هیئت نظارت واحد دانشگاهی و تصویب شورای فرهنگی واحد دانشگاهی سالیانه تا سقف سی میلیون ریال در چهارچوب محورهای مصوب و قالب‌های اجرایی معاونت فرهنگی اجتماعی جهت خرید اقدام آموزشی(اعم از کتب، لوح فشرده، نرم افزارهای آموزشی و کتابچه‌های آموزشی) از محل بودجه فرهنگی و اجتماعی واحدهای دانشگاهی تأمین می‌گردد.

ماده 21:

واحدهای دانشگاهی موظف می‌باشند کلیه برنامه‌های تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی یا اتحادیه‌ها را که حسب مورد به تأیید هیئت نظارت واحد دانشگاهی رسیده است و جهت عموم دانشجویان واحد دانشگاهی تدارک دیده شده است از طریق سامانه پیام کوتاه و همچنین پرتال اطلاع رسانی واحد به کلیه دانشجویان واحد دانشگاهی مربوطه اطلاع‌رسانی نمایند.

صفحه 12

تبصره1: هزینه‌های متعلقه جهت ارسال پیامک از سامانه پیام کوتاه از محل بودجه جاری واحدهای دانشگاهی تأمین می‌گردد.

تبصره2: واحدهای دانشگاهی موظفند جهت کلیه برنامه‌های تشکل‌های اسلامی سیاسی و اتحادیه‌ها که به تصویب هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد مربوطه رسیده است، تا سقف سه میلیون ریال به منظور تبلیغات محیطی اعم از چاپ و نصب بنر، پوستر، بروشور، پلات و سایر اقلام تبلیغاتی از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی تخصیص دهند.

صفحه 13

بخش سوم: تسهیل فعالیت نمایندگان رئیس دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویان و استادان

در راستای انجام وظایف محوله به نمایندگان رئیس دانشگاه در هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها در خصوص موارد ذیل اقدام لازم معمول می‌گردد.

ماده 22:

اختصاص دفتر کار در دبیرخانه ستاد هماهنگی استان یا واحد مرکز استان به انتخاب نماینده و تخصیص لوازم اداری مورد نیاز(یک خط تلفن، فکس، میز و صندلی و رایانه و چاپگر و اینترنت پرسرعت) از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی مرکز استان.

ماده 23:

سرویس جهت ایاب و ذهاب یا اختصاص هزینه ایاب و ذهاب، برای مسافرت‌های کاری به تهران و واحدهای دانشگاهی حوزه مأموریت به منظور انجام وظایف محوله از سوی واحد مرکز استان و از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی مرکز استان اختصاص می‌یابد.

تبصره: در خصوص مسافرت‌های کاری به تهران، دعوت نامه رسمی اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب یا اختصاص هزینه ایاب و ذهاب هواپیما از محل بودجه از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی مرکز استان لازم می‌باشد.

ماده 24:

حق مأموریت، پس از تأیید اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی، از طریق اداره کل منابع انسانی و رفاهی سازمان مرکزی، طبق قرارداد منعقده به نمایندگان پرداخت می‌گردد.

ماده 25:

سالانه مبلغ بیست میلیون ریال ویژه امور دفتری و اداری نماینده، با گردش چهار میلیون ریال به‌عنوان تنخواه‌گردان از محل بودجه جاری واحد مرکز استان اختصاص می‌یابد.

ماده 26:

به کارگیری یک نفر از کارمندان واحد دانشگاهی یا یک نفر همکار ساعتی به پیشنهاد و انتخاب نماینده(به عنوان مسئول دفتر نماینده) که حقوق و مزایای وی از محل بودجه جاری واحد مرکز استان تأمین می‌شود.

صفحه 14

تبصره: با توجه به اینکه نمایندگان رئیس دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی و استادان، دبیر هیئت نظارت واحد دانشگاهی نیز محسوب می‌شوند. در کلیه واحدها حوزه مأموریت، یک نفر از کارمندان واحد یا مرکز دانشگاهی به پیشنهاد و انتخاب نماینده رئیس دانشگاه با حفظ پست سازمانی تحت نظارت وی، امور اداری و دفتری دبیرخانه هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی واحد مربوطه را انجام می‌دهد.

ماده 27:

در خصوص آن دسته از نمایندگانی که در یک یا چند واحد یا مرکز دانشگاهی نمایندگی دارند حسب مورد هزینه‌های فوق الذکر از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی مربوطه پرداخت می‌گردد.

ماده 28:

به منظور هماهنگی و همکاری مستمر در جهت رفع موانع و مشکلات تشکل‌های اسلامی سیاسی مقتضی است از نمایندگان این جانب در هیئت نظارت بر تشکل اسلامی سیاسی دانشجویی و استادان استان‌ها در جلسات و نشست‌های شورای روسای واحدهای استان و هیئت امنای استان مربوطه توسط ستاد هماهنگی استان دعوت به عمل آید.

مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده ریاست واحد دانشگاهی به عنوان رئیس هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهده معاون هماهنگی استان و اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی می‌باشد.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

  1. مریم
    9 می 2015

    این یعنی اعتدال حکایت سهم بچه زن بابارویادادم میاره امان از باصطلاح اعتدالیون خدابخیرکنه استبدادجدیدرو.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.