دوشنبه 18 می 15 | 11:34
مهمتر از فکت شیت چیست؟

«دو نقطه» فیلمی برای مذاکرات هسته‌ای +دانلود

محمدی در این فیلم کوتاه در قالب مقاله ای تصویری با طرح این سوال که انتشار فکت شیت کاری خوبی است یا خیر، به بیان مسئله ای مهمتر از انتشار فکت شیت و انتقادات خود پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.


به گزارش تریبون مستضعفین مرکز سفیرفیلم با انتشار ویدئویی 3دقیقه ای با نام «دو نقطه» از زبان مهدی محمدی، کارشناس مسائل هسته ای به بیان دیدگاه های ایشان پیرامون مسئله انتشار فکت شیت توسط تیم مذاکره کننده ایرانی و توافق هسته ای پرداخت.

محمدی در این فیلم کوتاه در قالب مقاله ای تصویری با طرح این سوال که انتشار فکت شیت کاری خوبی است یا خیر، به بیان مسئله ای مهمتر از انتشار فکت شیت و انتقادات خود پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.

دریافت فیلم

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: