پنج‌شنبه 18 ژوئن 15 | 12:03

کاربردهای هسته‌ای و پروتکل الحاقی در ثریا

برنامه ی ثریا شب گذشته به واکاوی انحصار فناوری و روندهای صورت گرفته با تکیه بر سیاست گذاری های صورت گرفته در حوزه انرژی هست ای از جمله پروتکل الحاقی و ان پی تی اختصاص یافت.


برنامه ی ثریا شب گذشته به واکاوی انحصار فناوری و روندهای صورت گرفته با تکیه بر سیاست گذاری های صورت گرفته در حوزه انرژی هست ای از جمله پروتکل الحاقی و ان پی تی اختصاص یافت.

دکتر بیژن پیروز عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات عالی بین المللی این دانشگاه که سخنان دقیق و مستدل وی پیش از این در مستندهای هسته ای ثریا به روی آنتن رفته بود، به عنوان مهمان حضوری در برنامه شرکت داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدا به مباحثی حول چگونگی شکل گیری معاهدات بین المللی در جلوگیری از دست یابی کشورها به علم و فن آوری، تاریخچه فشارهای وارده بر کشور برای جلوگیری از دست یابی به برخی فناوری های خاص و امکان استفاده ی صلح آمیز نه تنها از انرژی هسته ای بلکه از سلاح های هسته ای پرداختپ.
وی در ادامه فیلم های قدیمی و جالب توجه از تبلیغات آمریکا و شوروی برای ترغیب مردم و همراه کردن آنها برای ساختن بمب را نمایش داد که مربوط به آزمایشات شوروی و آمریکا در دهه های گذشته به منظور مهار چاه های نفت یا خاک برداری از معادن توسط بمب مهار شده ی هسته ای بود.
رئیس مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران در قسمت انتهایی برنامه که مهمترین بخش آن بود، مطالبی شنیده نشده را درباره ی پروتکل الحاقی و پذیرش آن توسط کشورهای جهان بیان کرد.
دکتر پیروز با بیان اینکه بسیاری از کشورها از امضای پروتکل الحاقیِ تحمیلی توسط آژانس سرباز زده اند و اصلاحات مورد نظر خود را توسط چانه زنی به آن اعمال کرده اند، گفت: از آنجایی که کشورها تن به چنین نظام بازرسی سنگینی ممکن است ندهند در پروتکل به عبارات رنگ و لعاب داده شده است و بازی با الفاظ و عبارات در متن پروتکل بسیار است. برای مثال به جای بازرسی، عبارت دسترسی مدیریت شده و بجای بازجویی، عبارت مصاحبه آورده شده است.
همانگونه که ما به نابینا، روشندل می گوییم و سعی در تلطیف عبارات داریم؛ آمریکایی ها به عنوان موثرترین طرف در تدوین پروتکل الحاقی سعی کرده اند با اعمال این لطایف و تغییرات، از بارِ واقعیِ آنچه که قرار است توسط کشورها پذیرفته شود بکاهند.
وی اضافه کرد با این حال بسیاری از کشورها از جمله خود آمریکا، اصلاحات و محدودیت های سنگینی را در معاهده ی دو طرفه ی بین خود و آژانس که آقایان بنا دارند آن را یک کاسه کرده و به اسم پروتکل الحاقی جا بزنند، اعمال کرده اند.
دکتر پیروز در ادامه با اشاره به واضح بودن این مسائل برای تیم مذاکره کننده گفت: حتی یک دانشجوی ارشد در رشته های مرتبط به روشنی این مسائل را می داند و سیاسیون نیز مسلما به این موارد آگاهند اما اینکه واقعا باچه قصد داریم چنین نظام بازرسی را می پذیریم جای تامل است.
لازم به ذکر است برنامه ثریا چهارشنبه شب ها ساعت 19:30 از شبکه یک به روی آنتن می رود و در ماه رمضان برنامه ای نخواهد داشت.
کاربردهاي ديده نشده ی انرژی هسته ای
متخصصان شوروی سابق، پنجاه سال پيش توانستند انفجار چاه گاز را به کمک بمب هسته ای صلح آميز مهار کنند.

 

یک کاربرد اقتصادی برای بمب هسته ای: خاک برداری از معادن توسط آمریکا در دهه 70 میلادی:

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: