دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۰۱ تیر ۹۴ | ۱۴:۲۹

مصادیق نیابت قضایی چیست؟

وکیل دادگستری گفت: نیابت قضایی، ارائه اختیار اقدامی قضایی به حوزه انتظامی دیگر است و در موارد مختلف به کار گرفته می‌شود.


صابری وکیل دادگستری در رابطه با نیابت قضایی و علت به کارگیری آن در سیستم قضایی، گفت: نیابت قضایی در مواردی که مأموریت‌ قضایی در حوزه دیگر انجام شود و حوزه قضایی اول در آن منطقه اختیار اعمال اقدامات را ندارد به کار می‌برد.

وی تصریح کرد: از مصادیق این اقدامات دستگیری افراد، ابلاغ احضاربه و یا توقیف اموال است که در مواردی از این دست گاهی از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر منتقل می‌شود پس نیازمند نیابت قضایی است.

صابری افزود: هر کاری که قرار است در حوزه دیگر انجام شود باید در قالب نیابت قضایی صورت گیرد. که در اینجا تفاوتی بین حوزه قضایی در فاصله 10 کیلومتری با حوزه قضایی در فاصله 1000 کیلومتری وجود ندارد چرا که شما در صورتی که از حوزه قضایی خارج شوید اختیاری ندارید و باید به قاضی دیگر نیابت و اختیار دهید.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی در رابطه با لزوم حضور فرد شاکی در محلی که نیابت قضایی برای آن صادر شده است نیز گفت: این موضوع بستگی به مفاد نیابت قضایی دارد یعنی اگر قرار باشد جلب فردی صورت گیرد حضور شما برای راهنمایی لازم است. ولی اگر قرار است احضاریه‌ای به آدرسی ابلاغ شود می‌توانید نروید ولی زیان نرفتن یعنی انجام شدن کارها به کندترین شکل ممکن را شما پرداخت خواهید کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: