دوشنبه 22 ژوئن 15 | 17:37

فصلنامه نقد کتاب تاریخ منتشر شد

به همت موسسه خانه کتاب شماره های ۳ و ۴ فصلنامه نقد کتاب تاریخ منتشر شد.


خانه کتاب در شماره های سوم و چهارم فصلنامه نقد کتاب تاریخ، مطالبی مانند تاریخ نویسی عصر قاجار: تداوم و تحول، تاریخ نگاری غیر آکادمیک و نوستالژیای «عصر زرین»، ریشه های نگاه قرون وسطایی به اسلام، تحلیل موضوع مقالات مجله بررسی های تاریخی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷، کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران (سال سوم دبیرستان)، ایران بین دو انقلاب و مانیفست تاریخ، به انتشار رسیده است.

سخن سردبیر، نشست، نقد آثار تالیفی، نقد کتاب درسی، نقد و بررسی نشریات نقد، نقد آثار ترجمه، نقد و بررسی یک تصحیح، نقد آثار لاتین، نقد آثار مورخان، ترجمه نقد و پیشنهاد برای ترجمه و کتابشناسی نیز عناوین بخش های فصلنامه نقد کتاب تاریخ را تشکیل می دهد.

فصلنامه نقد کتاب تاریخ، یکی از فصلنامه های نقد کتاب موسسه خانه کتاب است که رسیدن به نقدهای عالمانه در جامعه علمی، یکی از اهداف انتشار آن به شمار می رود. این فصلنامه تلاش دارد تا در عرصه معرفت تاریخی، لزوم بهره گیری از زبان نقد علمی را در جامعه ترویج دهد و نقد علمی را به سمت شکوفایی پیش ببرد.

این فصلنامه توسط حبیب الله اسماعیلی، سردبیری شده و موسسه خانه کتاب، صاحب امتیاز آن است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: