پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۹ تیر ۹۴ | ۱۹:۲۰

آموزش خبرنگاران یونانی توسط آمریکاییها

نماینده اسبق یونان در صندوق بین‌المللی پول در مجلس این کشور شهادت داد که گروهی از خبرنگار یونانی در واشنگتن آموزش دیده اند تا از جایگاه و موقعیت صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا در رسانه های یونانی حمایت کنند.


پاناگیوتیس روملیوتیس، نماینده اسبق یونان در صندوق بین‌المللی پول در یک شهادت تکان دهنده، در مقابل کمیسیون ویژه مجلس در خصوص بدهی یونان گفت: “گروهی از خبرنگار یونانی در واشنگتن آموزش دیده اند تا از جایگاه و موقعیت صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا در رسانه های یونانی حمایت کنند”. روملیوتیس شهادت داد که “صندوق بین المللی پول خبرنگاران یونانی را آموزش داده است تا جایگاه و موقعیت صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا را در رسانه های یونانی بهبود بخشند”.

صندوق بین المللی پول روزنامه نگاران یونانی را در واشنگتن
“پاناگیوتیس روملیوتیس” نماینده اسبق یونان در صندوق بین‌المللی پول

به گفته روملیوتیس در این خصوص “سمینارها و کلاس های آموزشی در واشنگتن دی سی و همچنین جلسات متعددی در یونان برگزار می شوند”. روملیوتیس از افشای اسامی خبرنگاران درگیر یک پروپاگاندای غربی آشکار و افراطی، در حاشیه اقدامات غیرقانونی انجام شده توسط صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا با توجه به وضعیت بدهی های یونان، خودداری کرد. ریاست مجلس و رئیس کمیته، زئو کنستانتوپولو، اشاره کرد به اینکه “کمیته تحقیق و بررسی بدهی یونان درصدد خواهد بود تا اسامی خبرنگاران شرکت کننده در جلسات آموزشی واشنگتن را پیدا کند”.

کنستانتوپولو این پیشنهاد را پذیرفت و از یکی از اعضای کمیته درخواست کرد پیش نویس یک درخواست رسمی به صندوق بین المللی پول را تهیه کند. “در یونان، با برخی از افراد شاغل در رسانه های جمعی تماس گرفته شده تا این واقعیت که بدهی یونان پایدار نبوده است را پنهان سازند”.

همچنین روملیوتیس شهادت داد که ریاست صندوق بین المللی پول، “کریستین لاگارد و دیگر مقامات ارشد صندوق بین المللی پول پیش از شهادتم در مقابل کمیته با من تماس گرفته اند تا به من یادآور شوند اعضای صندوق بین المللی پول از هرگونه پیگرد مصون هستند”.

کنستانتوپولو نام یکی از خبرنگاران تلویزیونی شرکت کننده در کلاس های صندوق بین المللی پول، ییانیس پریتنتریس، را افشا کرده است. طبق گفته کنستانتوپولو، “خبرنگار محبوب یونانی در کتاب خود، حضورش را در سمینارهای صندوق بین المللی پول تایید کرده است”. روملیوتیس متذکر شد که “بسیاری از خبرنگاران قربانی کمپین اطلاعات غلط صندوق بین المللی پول هستند و حذف این واقعیت که بدهی یونان پایدار نبوده به ضرر منافع عمومی است”.

روملیوتیس در ادامه افزود: “چندین اقتصاددان و استاد دانشگاه تلاش کرده اند تا مردم را متقاعد سازند بدهی پایدار بوده است…” و همچنین عنوان کرد که او این اساتید و اقتصاددانان را در همان گروه خبرنگاران قرار می دهد.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: