پنج‌شنبه 02 دسامبر 10 | 13:59

مجلس شورا و نظريه‌اي ديگــر؛ از اهل تهذيب تا اهل تصويب

آقاي رئيس مجلس زير چشمي نظري به تابلو افكندند و با اطمينان فرمودند تصويب شد زيرا تعداد راي دهندگان موافق، يك نفر از تعداد راي دهندگان مخالف بيشتر است و من حيران كه اين چگونه قضاوتي است


تریبون مستضعفین – حيدر رحيم‌پور – آقاي رئيس مجلس زير چشمي نظري به تابلو افكندند و با اطمينان فرمودند تصويب شد زيرا تعداد راي دهندگان موافق، يك نفر از تعداد راي دهندگان مخالف بيشتر است و من حيران كه اين چگونه قضاوتي است اگر همه ارزش‌ها به كميت عددي است چرا همه‌ي عنايتشان به كميت نفري است، خوب مي‌خواستند يك باسكول هم گوشه مجلس بگذارند و طرفين را وزن كنند شايد وزن مخالفان خيلي بيشتر از موافقان باشد.

انا لله و انا اليه راجعون، تفكر و انديشه و تفلسف مسلمانان بر اين باور است كه آفريدگار از آن جا انسان را اشرف مخلوقات برگزيده‌است كه داراي عقل و تفكر و توان انتخاب است. چه تنها انسان است كه در لحظه مي‌تواند يكي از دو نقيضين را برگزيند آن هم با عاقبت‌انديشي و اراده خود، با همه اين‌ها از آن جا كه حضرتش خود مي‌فرمايد اندكي از علم را در نهاد آدمي سرشته‌اند، از اين رو انسان را با سلاح خطرناك قدرت انتخاب، به خودش وانگذاشته و به پروردگاري‌اش به آموزش او پرداخته‌است، كتاب‌ها و فرستادگان بسياري را براي راهنمايي او فرستاده و چون آدميان به توان انتخابشان همه‌ي ارزش‌هاي ارسالي را به تحريف كشيده و تباه ساختند حفظ آخرين كتاب را خود به عهده گرفت ( انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون) و براي پيامبرش پشتيباناني را برگزيد كه توانستند در بدترين شرايط هم ارزش‌هاي والاي الهي را به پيروان خود بياموزند و پيشواي شيعيان و موسس مذهب شيعه براي راهنمايي همه جانبه‌ي امّت نظريه‌اي را عنوان مي‌كند كه منحصر به همين مذهب است و هنوز هم مردم جهان به ارزش آن پي‌نبرده‌اند. مي‌فرمايد: “لاجبر و لاتفويض بل الامر بين الامرين” و مدرس حوزه ما، فقيه شيخ هاشم قزويني مي‌فرمود اين “لا”، لاي نفي جنس است يعني جبري در كار نيست و تو در هر حال توان انتخاب مناسب را داري و تفويضي هم در كار نيست و تو مجاز به هر گونه انتخاب نمي باشي و هر دو مكتب را به شكل بنيادي نقض می‌کند و مذهب عدل و اختيار را مطرح و سپس امر مي‌فرمايد: كه شيعه بايد متعهّد به مذهب عدل و اختيار باشد. يعني كه در هر امري و هر تصميمي مكلّف است همه‌ي فرض‌هايي را كه قادر به انجام آن‌هاست در نظر بگيرد و با تحقيق و مشورت و تجسّس بهترين آن‌ها را بشناسد و برگزيند. يعني كه بايدش فقط به مكتب عدل و اختيار عمل كند و اگر شيعه باشد بايد بداند كه مطلق انتخاب در مذهب او هيچ توجيهي ندارد از اين رو كساني كه مذهب عدل و اختيار را پذيرفته‌اند نه براي شور حجيّت قائل مي‌باشند نه براي انتخاب و نه هم برای آنان اكثريّت كمي حجيّتي دارد.

آري، همه اين‌ها دلالت دارند و كمك به شناخت بهترين گزينه‌ها مي‌كنند. ليكن هيچ كدامشان حجيّت ندارند حتي اجماع مطلق بي‌دليل شرعي هم، حجيّت ندارد.

انا لله و انا اليه راجعون. در مثل فرض كنيد در شهركي با هزار نفر افراد صاحب راي مي‌خواهند پلي بسازند. 499 نفرشان كه روشن فكرنما می‌باشند مي‌گويند ساخت را به نماينده ما واگذاريد و 499 نفر كه مسلمان و مومن‌اند، اما با مذهب عدل و اختيار آشنايي ندارند مي‌گويند ساخت را به نماينده ما بسپاريد. ليكن دو نفر كه عالم به رشته پل‌سازي مي‌باشند و همی عادل‌اند و بر هواي نفس مسلط، مي‌گويند ساختن پل را به فلاني واگذاريد كه در ساخت پل مبتكر است و آزمايش خوبي پس داده. مي‌دانيد حكم اسلام ناب و مذهب عدل و اختيار چيست؟! مي‌گويد ساخت را به او واگذاريد كه دانش ساخت را دارد و به تجربه ثابت شده كه امين است و کاردان. مذهب ما مي‌گويد به فرض كه چنین شخصی در این کار اشتباهي بكند بايد اجرتش را پرداخت و پيش خدا هم يك پاداش دارد و آن به خاطر انجام وظيفه است، ولي اگر كارش صحيح و سالم بود پيش خدا دو پاداش دارد. يكي براي انجام وظيفه و ديگري به خاطر كار صحيحي كه انجام داده و بر مومنان است كه اضافه بر پرداخت حقوقش، هديه‌اي هم به خاطر قدرداني به او بدهند. اما چنان چه كار را به نماينده آن دو گروه بسپارند، اگر خطايي بكند، پيش خلق خدا اجرتي ندارد و بايد خسارت‌ها را هم بپردازد. زیرا كاري را قبول كرده كه از عهده او خارج بوده، اگر هم كارش را درست انجام دهد فقط به حقوقش

مي‌رسد، ليكن پيش مذهب ما باز هم يك خطا كرده. و اگر هم نادرست، دو گناه مرتکب شده، يكي به خاطر اين كه كاري را كه نمي توانسته به عهده گرفته و ديگري به خاطر اين كه كار را خراب كرده‌است.

حال ببينيد اگر ما كه لاف تشيع مي‌زنيم به همين حکم مذهبمان عمل كرده بوديم اينك به كجا می‌رسیدیم. خوب حال ببينيم نتيجه انتخاب‌هاي بي مبناي شرعي و حجيّت شورها و آرای اكثريت تا به امروز با اين انقلاب چه كرده‌است. من از آثار يكي از همين‌ قوانین كه چندي پيش مجلس شورا يا شوراي وزيران تصويب كرد نمونه‌اي مي آورم.

صاحبان راي پيرامون اخذ ماليات سال 88 بدون مدرک شرعی و بر پايه فرهنگ كافران مستكبر تصويب نمودند كه ماليات اين سال 15% اضافه بر ماليات سال 87 باشد و از آن جا كه در اين تصويب نه عقل نقشي داشته و نه علم اقتصاد و نه هم بر پايه مصالح كشور بوده‌است در اذهان اهل معرفت غوغايي به پا شد كه ربطي به بحث ما ندارد و فقط من سخن يكي از عالمان متعهد به انقلاب و پدر شهيدي را نقل مي‌كنم كه نيم قرن بدون توقع جان نثار انقلاب اسلامي بوده‌است. ايشان به من فرمود به عرض رهبر برسان، اين مسئولان كاري نكنند كه ما به حكم وظيفه شرعي اعلام كنيم اخذ چنين مالياتي نامشروع و تصرف در اين مال در هر كجا كه باشد حرام است و من مي گويم نظر ايشان بر حق و بر پايه مذهب عدل و اختيار است زيرا:

الف- شايد كسي سال گذشته سود خوبي برده‌است كه ماليات كلاني داده ليكن سال بعد نه تنها سودي نبرده كه زيان هم داده‌است. در این صورت اين گونه تصويب‌ها بر پايه چه فلسفه و كدامين مذهب مي‌باشد؟!
ب- اضافه بر اين چنين تصويبي در صورتي بر پايه عقايد شما درست مي باشد كه كسي كه در سال گذشته ميلياردها تومان سود برده‌است با پرداخت هديه‌اي، به اندازه‌ي يك درصد از مالياتش را هم نداده باشد و من به چشم خود ديدم كه شركتي از مهندسان كشاورزي كه استخدام نشده و با سرمايه اندكي شركتي را تشكيل داده‌بودند به خاطر نپرداختن دفع‌الشر، مالياتي براي آنان وضع شد كه بيش از همه‌ي درآمد سالشان بود و حتي برخي از سرمايه آنان را هم مي‌بلعيد. و چون مسلم شد كه امسال بايد 15% از آن را هم بيشتر بپردازند، دارايي حساب‌های شان را مسدود كرده‌است و به هيچ استعلامی هم پاسخي نمي‌دهد، مجبور شدند شركت را تا روزي كه مصلحي به دادرسي آنان بيايد تعطيل كنند.

آقايان اهل مذهب تصويب، اي كاش شما هم بوديد و صحنه اخراج مهندسان را به وسيله‌ي هيات رئيسه تماشا مي‌كرديد. هر دو طرف ميز مي‌گريستند. آن طرفي‌ها از وحشت بيكاري فردایشان و اينطرفي‌ها بر مصائب فرزندان انقلاب.
سروران هنوز دير نشده به تغيير مذهب بپردازيد كه مذهب تصويب جايي در مكتب ما ندارد و اگر از من مي‌شنويد بيايد كار بهتري بكنيد، يك روز مصمم گردید همه‌ي قوانين شاه ساخته را كه به ريش انقلابمان چسبانيدند و همه‌ي قوانین و مصوبه‌های خودتان را كه منطبق با مذهب عدل و اختیار نیست و بر پايه‌ي مذهب تصويب وضع گرديده، در وسط مجلس چون كوهي كاغذين انباشته و سپس هر يك كبريتي به دست و در حالي كه همگان مي‌خوانيد ايول ايوله ايول، سوختن اوّله، ايول همه را بسوزانيد تا مردم بتوانند نفس راحتي بكشند زیرا ادارات محترمتان مي توانند با هر قانوني، قانوني را نقض و با هر تبصره‌اي هم آن قانون را خنثي گردانند، با این که اداره را براي اين وضع كرده‌اند كه تمدن منتخب را مدیریت كند و قوانين هم نظمي عادلانه به جامعه بخشد. به ايمانم قسم كه هر دوي اين‌ها، اينك مزاحم‌اند چرا كه شمايان بر پايه‌ي مذهبتان عمل نمي‌كنيد و مصوبه گشته‌ايد نه مخطئه. ولا حول و لاقوه الا بالله العلي العظيم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.