پنج‌شنبه 02 دسامبر 10 | 23:04

الگویی برای فكر، علم، زندگی و معنویت

در الگوی پیشرفتی كه با همفكری و تلاش نخبگان تدوین خواهد شد، عدالت به عنوان یكی از اركان اصلی لحاظ شود چرا كه در اسلام، عدالت، معیار حق و باطل و ملاك مشروعیت یا عدم مشروعیت حكومتها است.


در نخستین نشست «اندیشه های راهبردی» در جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی و دهها نفر از اندیشمندان، استادان و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی، چهارشنبه شب، به هم اندیشی و بررسی “مبانی، ویژگی ها و ابعاد الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت” پرداختند.
در ابتدای این نشست كه بیش از 4 ساعت به طول انجامید، 14 نفر از متفكران و صاحب نظران حدود 3 ساعت و نیم، ضمن تضارب آرا، دیدگاههای متنوع و مختلف خود را در زمینه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بیان كردند.

سخنان رهبرعزیز انقلاب اسلامی در این نشست
در ادامه این نشست حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأكید بر ضرورت به كارگیری همه ظرفیت نخبگانی كشور در تدوین این الگوی راهبردی، چهار عرصه “فكر، علم، زندگی و معنویت” را عرصه های مهم الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت خواندند و تأكید كردند: این الگو، سندی بالادستی برای همه اسناد برنامه ای و چشم اندازی كشور خواهد بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اظهار خرسندی و قدردانی از مقالات علمی و سخنان اساتید و فضلا در نخستین نشست اندیشه های راهبردی، این موضوع را نشان دهنده ظرفیت بسیار بالای فرزانگان و اندیشمندان كشور دانستند و در تبیین اهمیت آن خاطرنشان كردند: برگزاری چنین نشستی در جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.
ایشان با تأكید بر تداوم نشستهای اندیشه های راهبردی، یكی از اهداف اصلی برگزاری این سلسله نشست ها را درگیر شدن متفكران و اندیشه ورزان با مسائل اساسی و كلان برشمردند و افزودند: در كشور، اهداف و كارهای بزرگی وجود دارد كه باید برای تحقق آنها از ظرفیت ها و تواناییهای بالای نخبگان، استفاده شود كه لازمه آن درگیر شدن اندیشه ورزان با این مسائل كلان است.
رهبر انقلاب اسلامی، فرهنگ و گفتمان سازی درخصوص مسائل كلان در میان نخبگان و سپس در سطح عمومی جامعه را از دیگر اهداف سلسله نشست های راهبردی خواندند و خاطرنشان كردند: هدف سوم از برپایی این نشست ها، تعیین مسیر و نوعی ریل گذاری برای آینده كشور است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأكید بر لزوم پرهیز از شتابزدگی در رسیدن به نتیجه نهایی این نشست ها، افزودند: تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت جز در یك فرآیند بلندمدت و در حالت خوش بینانه، میان مدت، امكان پذیر نیست، ضمن آنكه سرعت معقول نیز باید وجود داشته باشد.
ایشان خاطرنشان كردند: در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، هدفها مشخص می شود اما راهبردها ممكن است به تناسب شرایط زمان دچار تغییر و اصلاح شوند كه این مسئله، نشان دهنده انعطاف پذیری الگو است.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اجزای چهارگانه تعبیر «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» كلمه الگو را «نقشه جامع» معنا كردند و افزودند: بدون نقشه جامع، همچون برخی مسائل فرهنگی یا اقتصادی 30 سال گذشته، دچار حركتهای گاه متناقض خواهیم شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح علت انتخاب كلمه اسلامی نیز بر ضرورت تكیه اهداف، ارزشها و شیوه های این الگو بر معارف و مبانی اسلام اشاره كردند و افزودند: جامعه و حكومت ما، اسلامی است و ما مفتخریم كه می توانیم با استفاده از منابع اسلام، الگوی پیشرفت خود را تدوین كنیم.
ایشان در تبیین علت انتخاب كلمه ایرانی در تعبیر «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت»، به مسائلی نظیر ضرورت در نظر گرفتن شرایط تاریخی – جغرافیایی – فرهنگی – اقتصادی و اجتماعی ایران در این الگو اشاره كردند و افزودند: علاوه بر این مسائل، طراحان این الگو نیز متفكران ایرانی هستند و این الگو در واقع تجلی تلاش اندیشمندان این سرزمین برای ترسیم آینده كشور است.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به انتخاب كلمه «پیشرفت» به جای «توسعه» تأكید كردند: كلمه توسعه، یك اصطلاح متعارف جهانی، با بار معنایی و ارزشی و الزامات خاص خود است كه ما با آنها موافق نیستیم، بنابراین از كلمه «پیشرفت» استفاده شد ضمن اینكه وام نگرفتن از مفاهیم دیگران، در طول انقلاب اسلامی سابقه داشته است.
ایشان ترسیم وضع مطلوب و مشخص كردن چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب را از ضرورت های روند ترسیم و تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت خواندند و افزودند: استفاده از دو مفهوم «اسلامی و ایرانی»، به هیچ وجه به معنای استفاده نكردن از دستاوردهای دیگران و تجارب صحیح آنان نیست و ما در این راه، با چشمان باز و انتخاب گر، از هر علم و معرفت درست استفاده می كنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به لزوم مطرح شدن و پاسخگویی به همه سؤالات در باب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت افزودند: یك سؤال این است كه چرا این مقطع زمانی برای تدوین این الگو انتخاب شده است.
ایشان در پاسخ این سؤال خاطرنشان كردند: تجربه های متراكم و معرفتهای انباشته شده در سی سال گذشته نشان می دهد كه مقطع فعلی، زمان مناسبی برای آغاز این راه است.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: برخی نیز معتقدند توانایی فكری برای ایجاد این الگو، در كشور وجود ندارد اما ظرفیتهای بسیار خوب موجود و ظرفیتهای فراوان بالقوه اثبات می كند كه متفكران و اندیشه ورزان ایرانی توانایی تدوین این الگو را دارا هستند و این حركت، حتماً به پیش خواهد رفت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح عرصه های الگوی پیشرفت، به چهار عرصه فكر، علم، زندگی و معنویت اشاره كردند و افزودند: الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به گونه ای تدوین شود كه جامعه را به سمت جامعه ای متفكر سوق دهد و جوشیدن فكر و «اندیشه ورزی» به حقیقتی نمایان در جامعه تبدیل شود.
ایشان در همین زمینه مشخص شدن راهبردها و الزامات پیشرفت در عرصه فكر و توجه به ابزارهای آن از جمله «آموزش و پرورش و رسانه ها» را در تدوین الگوی پیشرفت مهم دانستند.
عرصه علم، دومین عرصه ای بود كه رهبر انقلاب به عنوان عرصه های پیشرفت مطرح كردند.
ایشان در این زمینه خاطرنشان كردند: نوآوری و حركت خوب موجود در زمینه استقلال علمی باید با شتاب و قوت بیشتر ادامه یابد و راههای پیشرفت همه جانبه، عمیق و بنیانی علمی، در الگو مشخص شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، توجه به مسائل و خطوط اصلی زندگی مانند امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حكومت، استقلال و عزت ملی را در بحث الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، ضروری دانستند و افزودند: در این الگو باید به عرصه زندگی، توجه كافی شود.
رهبر انقلاب اسلامی، معنویت را چهارمین و مهمترین عرصه ای دانستند كه در كار پیچیده – دقیق و بلندمدت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،باید به آن توجه شود چرا كه معنویت، روح پیشرفت واقعی در همه زمینه ها و مسائل است.
رهبر انقلاب اسلامی، زندگی بشر در دوران ظهور امام عصر (عج) را، نمونه كامل زندگی انسانی خواندند و خاطرنشان كردند: بشر با تاریخ چند هزار ساله خود، همچنان در پیچ و خمهای زندگی بسر می برد و در زمان ظهور حضرت حجت، به بزرگ راه پیشرفت حقیقی می رسد كه البته باید به طور مستمر در این زمینه تلاش كرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سخنان خود در نخستین نشست اندیشه های راهبردی را با تأمل در باب محتوای اسلامی الگوی پیشرفت ادامه دادند.
ایشان توجه به مسئله توحید را در این الگو دارای ضرورت كامل دانستند و افزودند: اگر توحید، اعتقاد به خدا و التزام به این اعتقاد، به بدنه زندگی بشر بسط داده شود، مشكلات جامعه بشری حل و راه پیشرفت حقیقی گشوده خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی، توجه به معاد و محاسبه اخروی را در الگوی پیشرفت، موجب منطقی شدن تحمل همه دشواریها و ترویج ایثار و از خودگذشتگی برشمردند و خاطرنشان كردند: این مفهوم اساسی و سرنوشت ساز، باید در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، معنا یابد.
پیوستگی و عدم تفكیك دنیا و آخرت و محور بودن انسان در نگاه اسلام از دیگر نكاتی بود كه رهبر انقلاب اسلامی در زمینه محتوای اسلامی الگوی پیشرفت مورد توجه قرار دادند.
ایشان، محور بودن انسان «در اسلام و در فلسفه های مادی غرب» را كاملاً متفاوت از یكدیگر خواندند و خاطرنشان كردند: هدف نهایی اسلام، رستگاری انسان است و در این نگاه همه مسائل از جمله عدالت، رفاه، امنیت و عبادت مقدمه یا اهداف میانی هستند و هدف اصلی این است كه انسان سعادتمند شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انسان در نگاه اسلام را موجودی مختار، مُكلّف و در معرض هدایت الهی دانستند و با تأكید بر تجلی این نگاه در الگوی پیشرفت خاطرنشان كردند: در این نگاه، مردم سالاری علاوه بر اینكه حق مردم است تكلیف آنها نیز می شود و كسی نمی تواند بگوید صلاح یا فساد جامعه به من مربوط نیست.
رهبر انقلاب اسلامی، مسئله حكومت از دیدگاه اسلام را از دیگر مسائلی دانستند كه در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، باید مورد توجه كافی قرار گیرد.
ایشان در همین زمینه افزودند: صلاحیتهای فردی در اسلام به گونه ای مهم است كه هركس می خواهد مسئولیت و مدیریت بپذیرد باید صلاحیت های لازم را در خود بوجود آورد وگرنه با پذیرش مسئولیت، عمل نامشروعی انجام داده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین نكات دیگری از نگاه اسلام به حكومت، به نفی استعلا، اشاره كردند و افزودند: در اسلام كسی كه اهل استعلا و برتری طلبی است و یا همه چیز را برای خود می خواهد حق ندارد قدرت را قبول كند و مردم نیز حق ندارند چنین شخصی را انتخاب كنند كه این نگاه سعادت بخش، باید در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، جاری شود.
رهبر انقلاب اسلامی توجه به اقتصاد را نیز در الگوی پیشرفت، ضروری خواندند و افزودند: در الگوی پیشرفتی كه با همفكری و تلاش نخبگان تدوین خواهد شد، عدالت به عنوان یكی از اركان اصلی لحاظ شود چرا كه در اسلام، عدالت، معیار حق و باطل و ملاك مشروعیت یا عدم مشروعیت حكومتها است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نكته ضروری دیگر در تدوین الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی به «نگاه غیرمادی به اقتصاد» اشاره و خاطرنشان كردند: اسلام برای ثروت، اهمیت قائل است و تولید ثروت را مطلوب می داند به شرط اینكه از آن، برای ایجاد فساد و سلطه و اسراف استفاده نشود.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان با تأكید مجدد بر ضرورت ادامه سلسله نشستهای اندیشه های راهبردی افزودند: در تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، ممكن است تشكیل دهها جلسه و ایجاد دهها حلقه علمی و فكری در دانشگاهها و حوزه ها ضروری باشد، بهرحال این «راه آغاز شده» با استفاده از همه ظرفیت نخبگانی كشور ادامه یابد تا انشاءالله به نقطه مطلوب برسد.
ایشان با اشاره به اینكه تدوین الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت ،به علت ماهیت بالا دستی این الگو،در دولتها ومجالس امكان پذیر نیست ،ایجاد مركزی برای پیگیری این هدف راهبردی را ضروری دانستند و افزودند: البته این كار بسیار مهم و حركت عظیم نمی تواند محدود به یك مجموعه شود و همكاری همه اندیشمندان و متفكران كشور را می طلبد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مركز و ستادی كه برای پیگیری این كار تشكیل می شود با حمایت و پشتیبانی از نخبگان و صاحبنظران، مسیر دستیابی به هدف بسیار مهم تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را تسهیل خواهد كرد.

** سخنان و ارائه مقالات صاحب‌نظران
در آغاز نخستین نشست اندیشه های راهبردی كه با موضوع الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت تشكیل شده بود دكتر مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه طباطبایی به بیان دیدگاههای خود پرداخت.
وی در مقاله خود با عنوان «نگاهی به مبانی پیشرفت اقتصادی اسلامی – ایرانی»، خاطرنشان كرد: الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی باید ضمن آنكه مبتنی بر موازین الهی و احكام شرعی باشد، مختصات اقتصاد ایران كه سابقه نیم قرن وابستگی به درآمدهای نفتی را دارد در نظر بگیرد.
دكتر درخشان افزود: الگوی پیشرفت درون زا است و اجرای آن نیازمند عزم و اراده ملی مسئولان دستگاههای دولتی و غیردولتی و تكیه بر قابلیت ها و توانایی های داخلی است.

دومین سخنران نخستین نشست اندیشه های راهبردی، دكتر مصطفی سلیمی فر استاد دانشگاه فردوسی مشهد بود. وی با بررسی روند تغییر تفكرات و نظریه های توسعه در قرنهای اخیر گفت: با وجود همه تغییرات بوجود آمده در مدلهای توسعه، به علت اینكه همه این مدلها از نگاه اومانیستی و جهان بینی سكولار سرچشمه می گیرند نتوانسته اند اهداف مورد نظر جوامع بشری را تأمین كنند ضمن اینكه علاوه بر تفاوتهای ایدئولوژیك، جغرافیای پیشرفت ایران نیز متفاوت است بنابراین باید به تبیین الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی بپردازیم.
دكتر سلیمی فر، ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدل و قسط، پرورش انسانهایی مؤمن، برخورداری از اقتصاد پویا و پیشرو و مشاركت حداكثری مردم را از جمله مأموریتهای الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی خواند و گفت: باید با راهبردهایی همچون اصلاح نظام آموزشی كشور، طراحی نظام تعمیق معرفت دینی جامعه و ایجاد نظام تولید و انتشار دانش – و با توجه اسناد فرادستی مانند قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله، به تبیین الگوی پیشرفت بپردازیم.
این استاد دانشگاه مقاله خود را با اشاره به برخی تنگناها وموانع نگرشی، مدیریتی، اجتماعی و سیاسی در مقوله پیشرفت به پایان برد.

حجت الاسلام والمسلمین دكتر سیدحسین میرمعزی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این نشست گفت: تعبیر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، نشان دهنده ضرورت تطبیق الگوی اسلامی پیشرفت با شرایط و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران است.
دكتر میرمعزی افزود: تجمیع ذخائر علمی موجود، تعریف و برگزاری دوره های دكتری و فوق دكترای پژوهشی و تشكیل گروههای پژوهشی فلسفه علوم انسانی اسلامی می تواند زمینه های طراحی و تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را فراهم سازد.

دكتر زهرا نصراللهی استاد دانشگاه یزد نیز در سخنرانی خود در باب ضرورت الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، خاطرنشان كرد تقریباً همه مدلهای پیشرفت غربی در ایران اجرا شده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی در تبیین اجزای اصلی «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت»، هدف گذاری صحیح، و تربیت كارگزاران نظریه پرداز و توانا را برای اجرای این الگو ضروری دانست و با تأكید بر گسترش و تعمیق تضارب فكر و اندیشه گفت: باید با آینده پژوهی و ترسیم دورنمای كشور به تبیین الگوی صحیح پیشرفت بپردازیم.
این استاد دانشگاه، اصالت دادن به شكل و ظواهر اسلامی، نبود زیر ساختهای سیستماتیك، عدم شناخت كافی از «غرب، اسلام و ایران»، جبهه گیری در مقابل هر نوع تغییر، عدم خود باوری كامل در جامعه علمی كشور، نبود انعطاف لازم و جدیت رقبای جهانی را مهمترین موانع تحقق الگوی صحیح پیشرفت خواند.

در ادامه نخستین نشست اندیشه های راهبردی، حجه الاسلام والمسلمین دكتر حمید پارسانیا با ارائه مقاله ای تحت عنوان «پیشرفت اسلامی و مدیریت تداركات چی مآبانه علم»، بازخوانی هویت توسعه مدرن را با توجه به مبانی نظری و زمینه های اجتماعی و تاریخی آن، ضروری خواند.
دكتر پارسا نیا با اشاره به تجربه ناموفق تعمیم الگوی پیشرفت غربی به جوامع بشری، علم، عقلانیت چند بعدی اسلامی، و آزادی مثبت در عرصه تفكر و اندیشه را لوازم پیشرفت اسلامی دانست و افزود: باید با پرهیز از مدیریت سخت افزارانه و تداركات چی مآبانه علم، و در پرتو مدیریت هوشمندانه، نسبت صحیح علم و فرهنگ را در افق فرهنگی اسلام ترسیم كنیم و سیاستگذاری علم را متناسب با نیازها و شرایط تاریخی و تمدنی خود سازمان دهیم.

در ادامه این نشست دكتر عادل پیغامی از دانشگاه امام صادق (ع) به الزامات دهه پیشرفت و عدالت پرداخت .
این استاد دانشگاه افزایش خلاقیت، مهارت حل مسأله، مهارت تصمیم گیری و نقادی را از جمله مهارتهای بنیادین پیشرفت برشمرد و گفت: شاخصهای كنونی كه معیار ارائه آمار در كشور است جامعه را به عدالت و پیشرفت مطلوب نمی رساند و لازم است در هر حوزه شاخصهای آماری جدیدی تدوین و ملاك عمل قرار گیرد.

هفتمین سخنران نخستین نشست اندیشه های راهبردی دكتر فرامرز رفیع پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی بود كه با ارائه مستندات تاریخی و تشریح روند شكل گیری استعمار غرب، به اثبات این نكته پرداخت كه استعمار به عنوان مهمترین روش تحقق اهداف خود، به ایجاد تغییرات ارزشی – فرهنگی و اجتماعی در كشورهای اسلامی و تحت سلطه می پردازد.
دكتر رفیع پور، با نفی تفكری كه اسلام و ایران را در مقابل هم می انگارد گفت: مراسم عاشورای حسینی در ایران به سمبل وحدت ملی و هویت ملی ایرانیان تبدیل شده و این واقعیت نشان می دهد كه میان ایران و اسلام، پیوندهای ناگسستنی وجود دارد.
این استاد جامعه شناسی، الفت را رمز پیشرفت حقیقی دانست و گفت: توسعه غربی، با دامن زدن به تضادها و ایجاد و تحكیم ارتباطات عمودی، الفت درونی جوامع انسانی را عملاً سست می كند و اندیشمندان و صاحبنظران دلسوزی كه در پی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت هستند باید این حقیقت را مدنظر داشته باشند.

دكتر حداد عادل
استاد دانشگاه تهران نیز خاطر نشان كرد: در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، باید هم به آرمانها و اصول دینی و هم به واقعیت های ایران و جهان امروز توجه شود.
دكتر حداد عادل، تأمین عدالت، تحكیم مبانی خانواده، و نفی نگاه ابزاری به زن را از جمله رئوس اصلی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت برشمرد و تأكید كرد: در تدوین این الگو باید از نقاط قوت و تجربیات موفق دیگران نیز استفاده شود.

در ادامه نشست اندیشه های راهبردی، دكتر پرویز داوودی رئیس مركز استراتژیك ریاست جمهوری گزارشی از اقدامات انجام شده در دولتهای نهم و دهم برای تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بیان كرد.
وی با اشاره به تدوین منشور جمهوری اسلامی درخصوص مبانی و ساختارهای كلان، گفت: اكنون نیز گروهی از فضلای سطح عالی حوزه و اساتید و محققان دانشگاهی، تدوین بیست و دو طرح را برای تعیین شاخص ها در دو بخش پیشرفت اقتصادی و پیشرفت سیاسی آغاز كرده اند.
دكتر داوودی افزود: در این روند تعیین شاخص های عدالت و رشد اقتصادی، اسراف، خانواده مطلوب از نظر اسلام، نظم و انضباط اجتماعی، شهرسازی و معماری اسلامی، استقلال، آزادی، وحدت ملی، قانون مداری، خدمت مداری، و مشاركت سیاسی در دستور كار گروههای تخصصی قرار گرفته است.

دكتر عماد افروغ از دانشگاه تربیت مدرس نیز در نشست اندیشه های راهبردی، با انتقاد از غلبه نگاه كمیت گرا و صرفاً تجربی گفت: در هر نوع الگوی پیشرفت، فرهنگ باید ملاك و معیار اصلی باشد.
این استاد دانشگاه، فهم دقیق انقلاب اسلامی را، لازمه تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت دانست و افزود شعارها و اهداف اساسی انقلاب یعنی آزادی – عدالت و بویژه معنویت باید در هر نوع الگوسازی، مورد توجه كامل قرار داشته باشد.
دكتر افروغ، فهم دقیق مسئله جهانی سازی را ضروری خواند و گفت: سرمایه داری به علت تضادهای اساسی درونی خود، دارای قدرت جهانی شدن و جهانی سازی نیست اما اسلام، به شرط توجه اندیشمندان و ملتهای اسلامی به واقعیتها و نیازهای جهانی، از این توانایی برخوردار است.

آیت الله محمدمهدی آصفی استاد حوزه های علمیه نجف و قم نیز در این نشست با تأكید بر اینكه الگوی پیشرفت غرب مطلوب جامعه اسلامی نیست، گفت: در تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت باید مشخص شود كه از دیدگاه اسلام، پیشرفت هدف است، و یا نتیجه؟ وی تأكید كرد: پایه و مبنای اصلی پیشرفت، ارتقای تواناییهای علمی دانشگاهها است.

دكتر سیدحبیب الله طباطبائیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در سخنان كوتاهی، سنجش صحیح پیشرفت كشور را ضروری خواند و گفت: این سنجش مستمر، امكان اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را فراهم می سازد.

آیت الله حائری شیرازی نیز در نشست اندیشه های راهبردی، شناخت و رعایت دقیق قوانین هستی و طبیعت را، زمینه ساز پیشرفت حقیقی برشمرد.

خانم علاسوند استاد حوزه و دانشگاه بعنوان آخرین سخنران این نشست به لزوم توجه به خانواده محوری در پیشرفت اشاره كرد و گفت: پیشرفت مبتنی بر معنویت و توجه به ابعاد فرهنگی در نگاه استراتژیك اسلام، از اولویت برخوردار است.
وی گفت: باید مراقب بود به اسم مصلحت، مفاهیم اسلامی در مقام اجرا سكولاریزه نشده و عملاً ساختارهای پیشرفت غربی اجرا نشود.

در ابتدای این نشست آقای دكتر واعظ زاده دبیر نشست اندیشه‌های راهبردی در بیان چگونگی شكل گیری این نشست ها گفت: ایده اولیه تشكیل نشست های راهبردی حدود ده ماه قبل از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه شد كه بعد از تشكیل دبیرخانه و رایزنی با اندیشمندان، اساتید، فضلا، و صاحبنظران دارای تجربه، موضوع اولین نشست از سلسله نشست های راهبردی «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» انتخاب شد.
وی با اشاره به ضرورت مشاركت صاحبنظران، اندیشمندان و اساتید و فضلا در فرآیند تصمیم سازی و گفتمان سازی در كشور خاطرنشان كرد: در نشست های راهبردی علاوه بر جنبه های نظری، زمینه های اجرای عملی مباحث مطرح شده نیز مد نظر است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.