سه‌شنبه 28 جولای 15 | 17:32

ترجمه اصلاح شده «برجام»

وزارات امور خارجه کشورمان در پی انتقادات وارده به ترجمه فارسی غیر رسمی متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، متن را مورد بازبینی قرار داده و ترجمه جدید را منتشر نمود.


وزارت خارجه وزارت امور خارجه کشورمان، ترجمه فارسی متن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و نیز قطعنامهشماره ۲۲۳۱ و ضمائم آن را که در تأیید برجام و از سوی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است،  را منتشر کرد.

متن ترجمه فارسی را روز گذشته وزارت امور خارجه بر روی سایت خود قرار داده است.

گفتنی است هفته گذشته نیز وزارت خارجه اقدام به انتشار ترجمه غیر رسمی متن برجام و قطعنامه شورای امنیت نمود اما به دلیل برخی ایرادات و اشکالات وارد بر آن، متن جدید را جایگزین آن کرد.

شورای امنیت سازمان ملل ۲۹ تیرماه این قطعنامه را با اجماع به تصویب رساند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: