چهارشنبه 12 آگوست 15 | 15:04

طبقه هفتم علاالدین باید تخریب شود

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از تایید حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علا الدین خبر داد.


علاالدین علی اکبر بختیاری اعلام کرد: بر اساس رای صادره دیوان عدالت اداری، طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تهران به مساحت ۲ هزار و ۷۳ مترمربع بنا که غیر مجاز ساخته شده، باید تخریب و جمع آوری شود. همچنین بخش‌هایی از جمله طبقه منفی ۳ که هزار و ۶۳ مترمربع انبار تجاری به واحد تجاری تبدیل شده است باید به وضعیت قبلی برگردد.

وی افزود: در بخش مشاعات و راهروها که با استقرار کیوسک موانعی را برای تردد ایجاد کرده بود، باید برابر حکم جمع آوری و طبقه منفی ۴ که پارگینگ‌ها به واحد تبدیل شده بود باید به حالت سابق برگردد.

این پرونده با شکایت شاکی از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری تشکیل شد که شعبه بدوی دیوان رای صادره شده از شعبه تجدید نظر ماده ۱۰۰ را تایید کرد و با اعتراض شاکی مجددا مورد تجدید نظر قرار گرفت و در این مرحله به دلیل اهمیتی که داشت به دستور رئیس دیوان عدالت اداری از کارشناسان دعوت شد که در این خصوص نظر بدهند. بالاخره شعبه با ملاحظه کارشناسی اقدام به صدور رای کرد و همان رای تجدید نظر را مبتنی بر رای شعبه بدوی دانست.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: