یکشنبه 16 آگوست 15 | 09:42

فیلم: آمریکا در بوته آزمایش

مهدی فضائلی، میهمان بیستمین ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این قسمت به تشریح امتیاز بزرگ دولت برای مذاکره مستقیم با آمریکا و بهره‌برداری‌های آمریکا از این موضوع می‌پردازد.


مهدی فضائلی، میهمان بیستمین ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این قسمت به تشریح امتیاز بزرگ دولت برای مذاکره مستقیم با آمریکا و بهره‌برداری‌های آمریکا از این موضوع می‌پردازد.

دریافت

«دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته‌ای می پردازد.

شماره جدید این ویدئو در گفتگو با دکتر مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاست‌خارجه، توسط سفیرفیلم تهیه شده است.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: