دوشنبه 17 آگوست 15 | 22:00

تخریب نشانه‌های معماری در شیراز

بافت تاریخی شیراز که نمونه‌هایی از معماری ایرانی و اسلامی آن را می‌شد در بسیاری از بناهای تاریخی شهر مشاهده کرد در حالی از بین رفته که برخی از این نشانه‌های معماری آیات قرآنی و یا نام های مقدس بودند.


نشانه های معماری در چند سال اخیر اجرای طرح بین‌الحرمین در بافت تاریخی شیراز موجب شد تا بسیاری از بناهای قرار گرفته در مسیر اجرای آن از بین برود. بافت تاریخی شیراز را برخی از مسئولان شهری به عنوان بافت فرسوده می‌دانند که باید هر چه زودتر تخریب شود و آسیب های اجتماعی از آن بیرون برود.

نشانه های معماری

هر کسی به هر بهانه ای دست به این بافت تاریخی زد و بنایی از آن را تخریب کرد با این توجیه که در فهرست میراث ملی ثبت نیستند. این درحالی بود که کل بافت تاریخی در فهرست میراث ملی ثبت شده است و باید هر نوع تغییری در آن با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی انجام شود.

نشانه های معماری

نشانه های معماری اسلامی در خانه هایی که تخریب شده است

بافت تاریخی شیراز یا به زغم برخی از مسئولان بافت فرسوده، قرار است جای خود را به بافت مدرن شامل مراکز تفریحی و تجاری و آموزشی و فرهنگی بدهد.

نشانه های معماری

بافتی که بناهای دارای ارزش معماری قرار گرفته در آن چه بناهایی که باقی مانده اند و چه بناهایی که تخریب شده اند دارای نشانه ها و المان های معماری ایرانی و اسلامی است. این نشانه ها در خانه های تاریخی زیادی قرار دارد که ثبت نیستند ولی دارای ارزش معماری هستند. مانند خانه پور نواب که اگرچه در فهرست میراث ملی ثبت شد ولی دارای نشانه های اسلامی بود با این حال تخریبش کردند!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: