چهارشنبه 19 آگوست 15 | 08:42

تدوین برنامه‌ملی خط‌ و زبان‌فارسی در اینترنت

کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی، برنامه ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی را در جلسات متعدد کارشناسی و با هم‌اندیشی نهادهای دولتی، مراجع دینی و بزرگان فکری، فعالان حوزه کسب و کار و گروه های مشاوران و دانشگاهی بررسی و تدوین کرد.


کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سیاست ها و راهبردهای برنامه ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی را تدوین کرد.

کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی، برنامه ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی را در جلسات متعدد کارشناسی و با هم‌اندیشی نهادهای دولتی، مراجع دینی و بزرگان فکری، فعالان حوزه کسب و کار و گروه های مشاوران و دانشگاهی بررسی و تدوین کرد.

این برنامه راهبردی پس از تصویب در کمیسیون به شورای عالی فضای مجازی کشور ارائه خواهد شد.

محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این کمیسیون با اشاره بر اهمیت توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری گفت: ما در زمینه توسعه خط و زبان فارسی پیشنهادهایی را برای برنامه ششم توسعه در حوزه فضای مجازی ارایه کردیم که به نحو خوبی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این برنامه اعمال شده است.

وی با بیان اینکه سیاست های حاکم در برنامه ملی خط و زبان فارسی به منظور تقویت و ترویج زبان فارسی در فضای مجازی است، افزود: میزان نفوذ خط و زبان فارسی در کل فضای مجازی باید افزایش یابد و طبق سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه در فضای مجازی، باید در پایان این برنامه به ۵ برابر وضعیت فعلی محتوای فارسی در فضای مجازی دست یابیم.

به گزارش مهر، سیاست‌های حاکم در برنامه ملی خط و زبان فارسی در حوزه های اساسی همچون زمینه سازی نهضت ملی ترویج خط و زبان، تغییر موازنه کمی و کیفی در محتوا به نفع ارزش ها و حاکم سازی قوانین فارسی معیار در امور رسمی تدوین شده است.

همچنین پویا سازی و تجهیز خط و زبان متناسب با مقتضیات، اهتمام به تولید و عرضه انواع محتوای علمی و انسجام بخشی و تمرکز دهی مدیریت دانش و فناوری، رصد مستمر آسیب ها، نیازمندی ها و قابلیت ها و صیانت از خط و زبان از دیگر حوزه های سیاست های حاکم در این برنامه است.

کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تدوین این سیاست ها، حوزه های توسعه آموزش و یادگیری مجازی خط و زبان فارسی و  توسعه پیوندها و همکاری های راهبردی بین المللی را نیز در نظر گرفته است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: