چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۰۴ شهریور ۹۴ | ۱۲:۲۳

تهران مسکن مهر فاقد متقاضی ندارد

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام اینکه تهران مسکن مهر فاقد متقاضی ندارد، گفت: شرط فرم جیم برای واحدهای مسکن مهر تهران حذف نمی‌شود.


نریمان معاون وزیر راه محسن نریمان درباره تغییراتی که در پیش‌شرط‌های دریافت مسکن مهر به وجود آمده است ، گفت : فرم جیم مربوط به قراردادهای مسکن مهر تنها در شرایطی حذف می‌شود که در شهرهای کشور از جمله شهرهای جدید، واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی وجود داشته باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: در صورت احراز شرایط حذف یکی از چهار مورد مندرج شده در این فرم (پنج سال سکونت در شهر محل تقاضا، تاهل یا سرپرست خانوار بودن، استفاده نگردن از امکانات دولتی و فاقد مسکن بودن)، پیشنهاد آن به وزیر راه و شهرسازی ارائه می‌شود که پس از بررسی‌ها، تصمیم جدید گرفته خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت واحدهای مسکن مهر تهران تاکید کرد: واحدهای مسکن مهر تهران نه تنها فاقد متقاضی نیستند بلکه متقاضی مازاد هم برای دریافت آن‌ها وجود دارد و حذف فرم جیم برای واحدهای مسکن مهر تهران و به ویژه شهر جدید پردیس اتفاق نمی‌‌افتد.
نریمان گفت : در شهرهایی مثل رامشار خوزستان فرم جیم برای برخی از واحدها حذف می‌شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: