یکشنبه 30 آگوست 15 | 11:03

ماجرای تذکر شهید رجایی به عکاسان!

شهید رجایی طبق برنامه ای باید از خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدن می کرد. به محض ورود آقای رجایی، عکاسانی که در ساختمان جمهوری اسلامی حضور داشتند بر اساس حرفه ی خود شروع به عکاسی از زوایای مختلف کردند.


ماجرای تذکر شهید رجایی به عکاسان! نقل شده که شهید رجایی طبق برنامه ای باید از خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدن می کرد. به محض ورود آقای رجایی، عکاسانی که در ساختمان جمهوری اسلامی حضور داشتند بر اساس حرفه ی خود شروع به عکاسی از زوایای مختلف کردند. در این بین فلش دوربین ها نیز پی در پی بر ساختمان نور می انداخت.
ناگهان شهید رجایی با اشاره دست از آنها خواست دست نگه دارند. سپس گفت: بر اساس سیاست رژیم گذشته تا کنون اکثر نیازهای ما از سایر کشورها وارد می شود. جنگ هم بر مشکلات ما افزوده است. همین فیلم هایی که شما مصرف می کنید از خارج وارد می شود. اگر می گوییم ما وظیفه داریم در کلیه امور صرفه جویی کنیم، این یک شعار نیست و اگر ما به مردم می گوییم در زندگی شخصی به صرفه جویی اهمیت بدهند و خانواده ها به این موضوع حیاتی اجتماعی عادت کنند، در این مورد خودِ ما نیز مسئولیت داریم و شما که نقش پیام رسانی در جامعه را دارید بیش از دیگران باید این امر مهم و حساس را رعایت کنید. چه لزومی دارد در یک مراسم این چنینی این قدر عکس بگیرید؟ هریک از شما با نور فلش هایتان یک تیر به قلب من می زنید. چرا ملت باید تاوان ریخت و پاش های اضافی من و شما را بدهد؟
بعد از آن جلسه در نامه ای خطاب به کارکنان دولت نوشت: برای تداوم انقلاب، احتیاج به کار و تولید بیشتر از یک سو و هزینه و مصرف کمتر از سوی دیگر می باشد. انقلاب، فقط با شعار و تظاهر، قوام و تداوم نمی یابد. لذا هرچه بیشتر کار و تولید و هرچه کمتر خرج و مصرف برای بیت المال ایجاد بکنیم. امید است با اجرای مورد فوق، خواست امام عزیزمان را که رسیدن به خودکفایی است، جداً تعقیب کنیم.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: