یکشنبه 12 دسامبر 10 | 09:03

حمايت قاطع جامعتين از اصولگرايان و مقابله با فتنه حول محور ولایت

بيانيه مشترك جامعتين در حقيقت يك فراخوان از فعالان عرصه سياست بر محور اصولي است كه رهبر معظم انقلاب در باب اصولگرايي ترسيم كرده‌اند. لذا اصولگرايان را هوشمندانه از محور بودن جامعتين پرهيز داده و همگان را براي وحدت وهمگرايي به «خيمه ولايت» ارجاع داده و التزام و اعتقاد عملي به آن را خواستار شده است. بيانيه مشروعيت حركت‌هاي سياسي را در التزام به ممشاي ولايت فقيه مي‌داند.


بيانيه مشترك جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز در 8 بند منتشر شد. اين بيانيه در پي نشست روساي جامعتين با جمعي از فعالان و چهره‌هاي برجسته اصولگرا انتشار يافت.
حضرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي، دبير جامعه روحانيت مبارز تهران و رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم اين بيانيه را امضاء كرده‌اند. تحليل بيانيه و بازخواني بندهاي آن خالي از لطف نيست.

1- نفس نشست جامعتين با حضور فعالان سياسي و چهره‌هاي برجسته اصولگرايي حكايت از يك تحرك تازه سياسي در كشور با محوريت روحانيت دارد. جامعتين در اين ورود، وحدت و همگرايي اصولگرايان را به عنوان پايه و مايه اصلي وحدت ملي نمايندگي مي‌كنند. تاكيد بيانيه روي واژه «خواص بصير» نشان دهنده آن است كه اين حركت در اندازه ملي مرزبندي شفاف و مشخص با «خواص غافل» و نيز برخي «خواص فتنه‌گر» دارد.

2- حمايت قاطع جامعتين از همه اصولگرايان در بيانيه مشترك نشان دهنده آن است كه ورود روحانيت به عرصه سياسي براي صيانت از «اصول» است و از ورود به چالش‌ها و رقابت‌هاي درون گفتماني اصولگرايان پرهيز دارد.
لذا روحانيت در نقش جديد خود در سپهر سياست ايران، يك مفهوم دربرگيري و فراگيري را دارد و همه كساني كه دل در گرو اسلام و انقلاب، امام و رهبري دارند مشمول چتر حمايتي روحانيت مي‌شوند.

3- بيانيه در آسيب شناسي «فتنه» روي «فتنه‌انگيزي بين قاطبه مردم، مردم و نخبگان، مردم و حاكميت» از سوي دشمنان تاكيد دارد و پرچم بيدارباش و هشدار را بلند كرده است.
بيانيه از همت ويژه جامعتين مبني بر تشكيل كميته‌اي براي مقابله با فتنه و نيز سرعت بخشيدن به روند وحدت و همگرايي «اصولگرايان» و «خواص بصير» خبر مي‌دهد.

4- بيانيه مشترك جامعتين در حقيقت يك فراخوان از فعالان عرصه سياست بر محور اصولي است كه رهبر معظم انقلاب در باب اصولگرايي ترسيم كرده‌اند. لذا اصولگرايان را هوشمندانه از محور بودن جامعتين پرهيز داده و همگان را براي وحدت وهمگرايي به «خيمه ولايت» ارجاع داده و التزام و اعتقاد عملي به آن را خواستار شده است. بيانيه مشروعيت حركت‌هاي سياسي را در التزام به ممشاي ولايت فقيه مي‌داند.

5- بيانيه از تلاش‌هايي كه تاكنون از سوي اضلاع اصولگرايي براي وحدت و همگرايي صورت گرفته تقدير مي‌كند و خواهان پيگيري و برداشتن گام‌هاي نو و موثر در اين قلمروست.
تحرك جديد سياسي جامعتين با عنايت به بند دو همين مقاله به منظور ورود به چالش‌هاي سياسي به عنوان يك ضلع در كنار ديگر اضلاع اصولگرايان نيست بلكه ورود حمايت آميز در تصميم‌گيري و تصميم سازي‌هايي است كه مورد اجماع همه اضلاع اصولگرايي قرار مي‌گيرد.
لذا در بند دو بيانيه مشترك تاكيد شده است: «روحانيت نه به عنوان يك حزب يا يك گروه سياسي، بلكه به عنوان يك جريان مستقل اسلامي و ديني متعلق به همه كساني است كه اسلام را با همه وجود پذيرفته‌اند.»
روحانيت در شرايط كنوني يك نقش ناصحانه، مشفقانه و پدرانه براي خود تعريف كرده است. مواضع حمايت آميز آن مشمول همه اضلاع اصولگرايي است كه به آرمان‌هاي امام و انقلاب پايبندند.
شايددليل عمده اين رويكرد آن باشد كه انقلاب و روحانيت طي سه دهه گذشته موفق شده است رجال سياسي، احزاب و گروه‌هايي مومن به اسلام و مردمي بصير را تربيت كند كه نگراني از نوع رقابت و نتايج رقابت‌ها نداشته باشند.
انقلاب پس از پوست اندازي سال88 و افشاي چهره نفاق جديد وارد دهه جديدي از حيات خود شده، در اين دهه تنها گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت بر رقابت‌ها سايه دارد. هر كس خارج از اين گفتمان عمل كند به طور طبيعي از گردونه رقابت‌ها حذف خواهد شد.
امروز به همت مقام معظم رهبري حركت قطار انقلاب روي ريل «عقلانيت اسلامي» و «كارآمدي» به سرعت به سوي پيشرفت و عدالت در حركت است. هر كس غفلت كند جا مي‌ماند و هزينه حذف خود را خود بايد پرداخت كند.

6- بدون شك اصولگرايان در ماموريت تازه خود در دهه پيشرفت، خدمت و عدالت نياز به بازخواني و بازتوليد مفهوم اصولگرايي دارند.
بيانيه مشترك از اين مهم غفلت نكرده است لذا نويد آن را داده است كه بزودي «باز تعريف جامع از اصولگرايي» را كه محصول كار كميته مشترك جامعتين مي‌باشد، منتشر كند. انتشار ديدگاه جامعتين پيرامون باز تعريف اصولگرايي افق‌هاي همگرايي و وحدت را شفاف‌تر مي‌كند. اين خود گامي براي كاركرد جديد روحانيت و نسبت آن با اصولگرايان و ماموريت‌هاي تعريف شده براي خدمت بيشتر به مردم است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.