یکشنبه ۱۵ شهریور ۹۴ | ۱۴:۱۱

گزارش پژوهشکده شورای نگهبان درباره برجام +دانلود

پژوهشكده شوراي نگهبان اقدام به انتشار گزارش پژوهشي در رابطه با ابعاد حقوقي برجام نمود. اين گزارش پژوهشي كه «بررسي ابعاد حقوقي برجام در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران» نام دارد، برنامه جامع اقدام مشترك را از منظر حقوقي مورد تحليل قرار داده است.


به گزارش تریبون مستضعفین پژوهشكده شوراي نگهبان اقدام به انتشار گزارش پژوهشي در رابطه با ابعاد حقوقي برجام نمود. اين گزارش پژوهشي كه «بررسي ابعاد حقوقي برجام در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران» نام دارد، برنامه جامع اقدام مشترك را از منظر حقوقي مورد تحليل قرار داده است.

در اين گزارش پس از بررسي ماهيت حقوقي برجام، به لزوم تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي اشاره شده و اين موضوع از منظر حقوقي مورد واكاوي قرار گرفته است. در ادامه اين گزارش، به ابهاماتي كه درخصوص صلاحيت مجلس شوراي اسلامي وجود دارد پرداخته شده و اشكالات حقوقي صلاحيت مجلس در اين خصوص پاسخ داده شده است. ارتباط برجام با قطعنامه سازمان ملل، صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي در ورود به برجام، بررسي داوطلبانه بودن تعهدات، خلاف قانون اساسي بودن عمل به برجام درصورت عدم تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي، تاثير عنوان برنامه جامع اقدام مشترك در ماهيت حقوقي آن، دليل عدم تصويب برجام توسط پارلمان ساير كشورهاي طرف مذاكره، بررسي عدم امضاي برجام توسط رئيس جمهور يا نماينده قانوني وي، امكان تصويب برجام از طريق ارائه طرح توسط نمايندگان درصورت عدم ارائه لايحه توسط دولت و حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در بررسي و تصويب برجام از جمله موضوعاتي است كه در اين گزارش از منظر حقوقي مورد كنكاش قرار گرفته است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: