دوشنبه ۲۰ مهر ۹۴ | ۱۰:۲۹

سرپناه این خانواده ۴ نفره را بسازید

این فراخوان برای تهیه یک سرپناه است.


سلام و خداقوت

این فراخوان برای تهیه یک سرپناه است.

سرپرست خانواده مادری است ۴۵ ساله که زندگی خود و سه فرزندش را به سختی اداره می کند.

از طریق مشاغل خانگی(خیاطی) و مستمری ناچیز یکی از نهادهای حمایتی گذران زندگی می کند.

تا مدتی قبل درمنزلی استیجاری با اجاره ماهیانه ۳ میلیون ریال زندگی می کرده اند.

باتوجه به مشکلات فراوان ؛ با کمک خیرین و برخی آشنایان در یکی از تعاونی های مسکن مهر ثبت نام و تاکنون ۸۰ میلیون ریال واریزی داشته اند.

در صورتی که تا پایان مهر ۷۰ میلیون ریال دیگر واریز کنند واحد کوچک ۷۰ متری در هشتگرد تحویل ایشان خواهد شد و درغیر این صورت امیتاز لغو و مبلغ ودیعه بازگردانده خواهد شد.

همت کنید در آستانه فصل سرما سرپناهی برای این خانواده نیازمند تهیه گردد.

خیریه همت خیره همت پرداخت انلاین

یا علی

تذکر مهم

درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیازصرف موارد بعدی خواهد شد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: