شنبه 18 دسامبر 10 | 13:55

عزم مجلس برای ‌كاهش روابط ايران با انگليس

روز يكشنبه 28 آذر ‌كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي طرح كاهش روابط با دولت انگليس را بررسي خواهد كرد و چنانچه اين طرح به تصويب برسد، در صحن علني مجلس مطرح شده و به راي كل نمايندگان مجلس گذاشته خواهد شد


سايمون گس، سفير انگليس در ايران در اقدامي غيرديپلماتيك در يادداشتي كه به مناسبت روز جهاني حقوق بشر در وب‌سايت سفارت انگليس در تهران منتشر كرده است، وضعيت حقوق بشر در نظام جمهوري اسلامي را زير سوال برده و با اشاره به اتهام برخي افراد دستگير شده در رخدادهای‌ پس از انتخابات در ايران تاكيد كرده كه دولتش از ايران خواسته تا به وظايف آزاديخواهانه بشري توجه نمايد.

اين رويكرد گس كه بار ديگر دخالت كشور انگليس در امور داخلي ايران محسوب مي‌شود، با موج انتقادات از سوي گروه‌هاي مختلف سياسي، دانشجويان و نمايندگان مجلس مواجه شد.

دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران با اشاره به نقض حقوق بشر در انگليس و دخالت‌هاي اين كشور در امور داخلي كشورها، تاكيد داشتند كه وزارت امور خارجه بايد سفير انگليس در تهران را عضو نامطلوب تلقي كرده و او را از ايران اخراج كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در پي اقدام مجدد سفير انگليس و ادامه رفتار متخاصمانه اين كشور قصد دارند با ارائه مجدد طرح كاهش سطح روابط ايران با انگليس در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، طرحي را كه از ماه‌ها قبل به اين كميسيون ارجاع شده بود، احيا كنند و آخرين بررسي‌هاي خود را در قبال اين طرح و ارائه آن به صحن علني مجلس انجام دهند.

***

عوض حيدرپور، نماينده شهرضا و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به موافقت اكثريت اعضاي اين كميسيون با طرح كاهش روابط با انگليس ضمن گستاخانه دانستن اظهارات سايمون گس تاكيد كرد، بهتر است اين كشور امور داخلي خود را ساماندهي كند و براي پنهان كردن آن دست به ادعاهاي واهي نزند. وي در گفت‌وگویی درخصوص رفتار سفير انگليس در تهران و اقدامات دولت و مجلس درخصوص اين شيوه رفتاري پاسخ داد كه آن را مي‌خوانيد.

هدف سفير انگليس از اقدام اخيرش چيست و در چه راستايي چنين مطالبي منتشر كرده است؟
سفير انگلستان به دنبال بهانه بود كه با اسم حقوق بشر و برنامه هسته‌اي ايران حرف‌هايي را بزند.
هدف آنها سياه‌نمايي اوضاع داخلي ايران است و در اين راستا، راه و روش قديمي خود را كه دخالت در امور كشورها، از جمله جمهوري اسلامي ايران است دنبال مي‌كنند.
به هر حال، اين كشور در قبل از پيروزي انقلاب نيز مستقيما در امور كشور ما دخالت داشت و به همين دليل خود را ذي‌حق در اين زمينه مي‌داند و به همين دليل به دنبال همان روش گذشته است.

چرا انگليس با تمسك به مباحث حقوق بشري قصد دارد در امور داخلي ايران دخالت كند؟
حقوق بشر مربوط به انسان‌هاست و انگليسي‌ها مي‌دانند آنچه موجب بالندگي ماست اراده و وابستگي ملت به چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل انقلاب اسلامي و اركان نظام و در راس آن مقام معظم رهبري، مجلس و رياست‌جمهوري است. لذا قصد دارند براي اين كه ركن اصلي نظام را خدشه‌دار كنند مباحث حقوق بشري را كه مستقيما به آدم‌ها برمي‌گردد هدف قرار ‌دهند.
اين كشور با استناد به برخي بازداشت‌ها كه آنها را اقدامات خودسرانه مي‌داند قصد دارد كساني را كه غيرقانوني عليه كشور اقدام كرده‌اند به بهانه حقوق بشر تبرئه كند، اما مقامات انگليسي نمي‌دانند عموم مردم ايران ياري‌دهنده كشور و مدافع انقلاب، نظام و اركان جمهوري اسلامي هستند و اگر تعداد معدودي هم اشكالاتي دارند و مورد بازخواست قرار مي‌گيرند، دفاع از اين تعداد مجرم نمي‌تواند نظام جمهوري اسلامي را از مردمش جدا كند.
فكر مي‌كنم قصد و هدف اصلي انگليس از طرح چنين مباحثي جدا كردن بدنه ملت از نظام است كه البته اين تلاش آنان نتيجه‌اي نخواهد داشت.

آيا اظهارات سفير انگليس در راستاي تبليغات گسترده‌اي كه از سوي رسانه‌هاي چنين كشورهايي عليه ايران شكل گرفته، نيست؟
اين كه زنجيره‌اي در غرب عليه جمهوري اسلامي ايران در حال شكل‌گيري است در آن شكي نيست، و رفتارهاي رسانه‌اي هم در همين زنجيره مي‌تواند جاي بگيرد.

آيا اظهارات سفير انگليس در راستاي اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، طراحي و تدوين شده است؟
بله، اين ادامه همان مطالب و موارد است و ما فكر مي‌كنيم به دنبال حوادثي كه سال گذشته اتفاق افتاده و نتيجه‌اي براي انگليسي‌ها و كلا غربي‌ها حاصل نشد و همزمان كشورمان در زمينه هسته‌اي به پيشرفت‌هاي زيادي نائل شد. دشمنان كشور قصد دارند از راه حقوق بشر به ايران فشار وارد كنند.
البته رهبر معظم انقلاب هم بارها گفته‌‌اند كه هنوز آتش فتنه خاموش نشده بنابراين اتخاذ چنين رفتاري از سوي دولت انگليس در راستاي شعله‌ور كردن دوباره آتش فتنه ارزيابي مي‌شود.

مقامات ايراني بايد چه واكنشي نسبت به اين اقدامات داشته باشند؟ البته با توجه به سابقه سفير انگليس كه بارها رفتار مشابهي داشته هنوز شاهد برخورد جدي با او نيستيم، چرا؟
وزارت خارجه در خصوص رفتارهاي ديپلماتيك مسائلي را در اين چارچوب رعايت مي‌كند.
كساني كه در جمهوري اسلامي ايران سفير هستند و انجام وظيفه مي‌كنند بايد شوون ديپلماتيك نظام را رعايت كنند، اما اظهارات اخير سفير انگليس خارج از عرف و مقررات ديپلماتيك است بنابراين وزارت خارجه بايد با توجه به مقررات و چارچوب‌هايي كه دارد سفير را بخواهد و از او درباره علت عدم رعايت جايگاه ايران در اظهارات سفير توضيح بخواهد.

چرا وزارت خارچه ما با اطلاع از نيات ضدايراني سفير انگليس، هيچ اقدامي تاكنون نداشته است؟
روز يكشنبه 28 آذر ‌كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي طرح كاهش روابط با دولت انگليس را بررسي خواهد كرد و چنانچه اين طرح به تصويب برسد، در صحن علني مجلس مطرح شده و به راي كل نمايندگان مجلس گذاشته خواهد شد

بايد گفت ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي، ظرفيت بسيار بالايي است و معتقديم كه حرف‌هايي از اين قبيل، نمي‌تواند تاثيري در داخل ايران داشته باشد. لذا مسوولان در وزارت خارجه با عنايت به اين مسائل، مقداري با سعه‌صدر برخورد مي‌كنند. البته فكر مي‌كنم بايد با اقدام اخير سفير انگليس قدري جدي‌تر برخورد شود تا سفرا تنها به وظايفشان عمل كنند و خارج از آن به موضوع ديگري نپردازند.

مجلس چند وقت پيش و در واكنش به رفتار دولتمردان انگليس، طرحي را براي محدود كردن روابط ايران با انگليس ارائه كرد، چرا اين طرح پيگيري نشد؟
مجلس همواره با سعه‌صدر و براساس فرهنگ و آموزه‌هاي اسلامي با برخي مواضع با مماشات برخورد كرد. مجلس عقيده داشت نبايد حرف‌هاي برخي دولتمردان انگليس را خيلي جدي گرفت چون چنين اقداماتي تاثيري در تصميم‌گيري ملت ايران ندارد، اما در مورد طرح كاهش روابط با انگليس بايد بگويم در مجلس طرحي با عنوان كاهش سطح روابط با كشور انگليس بعد از حوادث پس از انتخابات مطرح شد و در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اين طرح مورد بررسي جدي قرار گرفت، اما مسوولان وزارت خارجه با اين نگاه كه بايد با رافت اسلامي و سعه صدر با مسائل برخورد شود خواستار اين شدند كه چنانچه رفتار سفير تغيير نكرد چنين طرحي عملياتي شود.

اما حالا معلوم شد كه متاسفانه رفتار سفير تغيير نكرد و فرصتي كه به وزارت خارجه داده شد به جايي نرسيد. قطعا به دليل اين اتفاقات، مجلس در اين زمينه خود را محق مي‌داند و روز يكشنبه 28 آذر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي طرح كاهش روابط با دولت انگليس را بررسي خواهد كرد و چنانچه اين طرح به تصويب برسد، در صحن علني مجلس مطرح شده و به راي كل نمايندگان مجلس گذاشته خواهد شد.

آيا تصويب طرح كاهش روابط با دولت انگليس از سوي مجلس، اقدام بازدارنده‌اي براي دولت اين كشور خواهد بود؟
به هر حال مجلس در چارچوب وظايفي كه برعهده دارد مي‌تواند قوانيني را درخصوص كاهش سطح روابط اقتصادي و سياسي با دولت انگليس تصويب كند.

درواقع مجلس قانونا درخصوص ميزان روابط دو كشور مي‌تواند وارد شود، اما نمايندگان مجلس هم مي‌توانند به صورت مستقل و در قالب تذكرات قانوني و نطق‌‌ها مواضع خود را بيان كنند كه قطعا در روز يكشنبه اين اتفاق صورت خواهد گرفت.

آيا اتحاديه اروپا نبايد با كشور انگليس به عنوان كشوري مداخله‌گر، برخورد جدي نمايد؟
از آنجايي كه اتحاديه اروپا از مجموعه كشورهايي كه داراي منافع مشترك هستند تشكيل شده، قطعا ما نمايندگان مجلس حتي به عنوان شهروندان ايران انتظار داريم كه اتحاديه اروپا تذكر جدي به انگليس بدهد تا از دخالت‌هاي بيهوده و موضعگيري‌هايي كه فقط براي تشويش اذهان عمومي و تخريب چهره كشورهاست، دست بردارد.

اعتراض اخير دانشجويان كشورمان را به مواضع دولت انگليس چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اين اعتراضات بهترين پيام و درس را به دولت انگليس مي‌دهد كه بدانند خواست ملت ايران در مقابل كساني كه در امور داخلي كشور دخالت نابجا و غيراصولي مي‌كنند كاملا مشخص و شفاف است و اميدواريم اين اعتراضات پند و اندرزي براي آينده آقاي سفير و دولتمردان انگليس باشد.

البته مردم بايد اجازه دهند كه كارها در مجاري قانوني از سوي دولتمردان كشور پيگيري شود، اما همين حضور مردمي در اعتراض به رفتار كشورهاي بيگانه به نوعي مشروعيت بخشيدن بيشتر به اقدامات قانوني دولتمردان است.

آيا وزارت خارجه مي‌تواند سفير انگليس را به دليل رفتار نامتناسب سياسي از كشور اخراج كند؟
وزارت خارجه به سرعت مي‌تواند به كاهش روابط اقدام كند، اما بايد اين كاهش روابط با تصميم‌گيري در هيات دولت صورت گيرد تا وزارت خارجه راسا بتواند سفير را اخراج كند.

  1. اعتراض
    26 ژانویه 2022

    انگلیس جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات عربستان سعودی سکوت نمی کرد.
    انگلیس جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات امارات سکوت نمی کرد.
    انگلیس جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات اسرائیل سکوت نمی کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.