چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
یکشنبه ۱۵ مرداد ۹۶ | ۲۰:۱۴

نقد های ما چرا فقط به یک سو می رود؟

وحید جلیلی

هیچ فسادی، هیچ انحرافی هیچ اهمالی، هیچ کم کاری، هیچ ناکارآمدی در اینها به چشم نمی خورد که شایسته بررسی باشد شایسته تذکر باشد شایسته نقد سازنده و تذکر برادرانه از سوی جماعت حزب اللهی باشد؟ این صدا و سیما با بیست شبکه شبانه روزی!، بیست و پنج سال است دست اصولگراهاست! چند می گیرد در تطبیق با آرمانهای انقلاب؟ ده می گیرد؟ پنج می گیرد؟


دولت فلان کار را می کند فلان خطا¬ها در آن وجود دارد، بله، وجود دارد. خوب آیا قوه قضائیه خیلی پاک است؟ سر تا ذیلش نور دارد می بارد؟ آیا همه اش بر اساس موازین حق و عدل اداره می شود؟ چرا یک دهم نقدهایی که ما به قوه مجریه داریم- که باید بیشتر هم بشود کم هم هست- به قوه قضائیه نداریم؟چرا کمکش نمی کنیم که آسیب های خودش را بیشتر و بهتر بداند و برای ترمیمش گام های جدی تری بردارد؟

مگر اصل هشتم قانون اساسی جدا از آن وظیفه شرعی به عنوان یک وظیفه ملی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر را بر دوش من و شما نگذاشته است؟ آیا هیچ منکری در قوه قضائیه ، در قوه مقننه وجود ندارد؟ سه دوره مجلس دست شما بود. دوازده سال کم زمانی است؟ دوازده سال!

دوازده سال مردم به شما رأی داده اند وقوه مققنه را در اختیار شما گذاشته اند. قوه مقننه چگونه عمل کرد؟مجلس خیلی قوی عمل کرد؟ در بعد قانون گذاری در بعد نظارتی در بعد گفتمان سازی درفضای کشور چگونه عمل کرد؟ برجام را مگر همین مجلس اصولگرا در بیست دقیقه تصویب نکرد؟! بعضی از همین چهره های خیلی موجه روز تصویب برجام کجا بودند؟ چرا ما شاخص نداریم؟ شاخص ارزیابی خواص؛ عملکرد آنها در بزنگاه هاست.

نقد های ما چرا فقط به یک سو می رود؟ اگر از نظام صحبت می کنیم و می خواهیم نظام پیش برود نظام مجموعه همه این دستگاههاست.
بعضی از نهاد هایی که عناوین مقدسی هم دارند در آنها دیگر هیچ اشکالی نیست؟ سازمان تبلیغات اسلامی واقعا دارد درست عمل می¬ کند؟ و بسیاری از نهاد های دیگر. این ها دیگر هیچ اشکالی در کارشان نیست؟ دخالت های بی وجه و مفسدانه در انتخابات نمی کنند؟

هیچ فسادی، هیچ انحرافی هیچ اهمالی، هیچ کم کاری، هیچ ناکارآمدی در اینها به چشم نمی خورد که شایسته بررسی باشد شایسته تذکر باشد شایسته نقد سازنده و تذکر برادرانه از سوی جماعت حزب اللهی باشد؟ این صدا و سیما با بیست شبکه شبانه روزی!، بیست و پنج سال است دست اصولگراهاست! چند می گیرد در تطبیق با آرمانهای انقلاب؟ ده می گیرد؟ پنج می گیرد؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: