جمعه ۲۰ مرداد ۹۶ | ۱۱:۳۳
نامه بغض آلود فرزند شهید به بنیاد شهید! :

به غارتتان برسید؛ دست از سرِ مزارِ پدرانِ شهیدمان بردارید

سيد يوسف مرادي

دستِ همه تان در یک کاسه است؛ به دو دسته تقسیم شدید و روی خونِ پدرانمان پا گذاشتید و از همه ی ارزشهای آنها رَد شدید؛ و سکوتِ ما را به پای نفهمی مان گذاشتید؛ دست از سرِ مزارشان بردارید.


ما همه چیز را می دانیم؛ رفته بودید شوروی؛ بعد هم یک سفری رفته بودید آمریکا و اروپا؛ مدیرِ نظام مقدسِ جمهوری اسلامی ایران بودید که رفتید؛ وقتی با یک چمدانِ دلار برگشتید؛ شدید جاسوسِ نظامِ مقدسِ غرب در سازمانِ نامقدسِ بنیاد شهیدِ جمهوری اسلامی ایران.
جنگ با شما؛ یک جنگ نیابتی با همان کسانی است که دستورِ تکه تکه کردنِ پدرانمان را دادند؛ نگذارید کاسه ی صبرمان لبریز شود؛ دلارها را هرطور خواستید خرج کنید اما؛ دست از سرِ مزارِ پدرانمان بردارید؛ آرمانهایشان را دو دَر کردید؛ دست از سر مزارشان بردارید. شعارهایشان را مصادره کردید و با آنها پُست گرفتید و پَست شدید؛ دست از سرِ مزارشان بردارید. وصیت نامه هایشان را در موزه گذاشتید تا مقابل چشمانتان نباشد؛ دست از سرِ مزارشان بردارید.
دستِ همه تان در یک کاسه است؛ به دو دسته تقسیم شدید و روی خونِ پدرانمان پا گذاشتید و از همه ی ارزشهای آنها رَد شدید؛ و سکوتِ ما را به پای نفهمی مان گذاشتید؛ دست از سرِ مزارشان بردارید.
عزت و شرافتی که پدرانمان برای آنها تا آخرین نفس جنگیدند را فروختید و جیب هایتان را پُر کردید؛ دست از سرِ مزارشان بردارید.
اختلاس ها و آقازادگی و فیش های نجومی مربوط به همه تان بود؛ فکر کردید ما نفهم هستیم که دو دسته گی های کاذبتان را نفهمیم؛ ما خفه خون گرفتیم؛ نادیده گرفتیم؛ دست از سرِ مزارشان بردارید.
پدرانِ ما برایمان مقدس تر از امام زاده های جعلی تان است که در چمدانهایتان از غرب آورده اید؛ کاری به مزارِ پدرانمان نداشته باشید؛ والا معابدتان را به آتش می کشیم.
دیگر هم برای کسی نامه نمی نویسیم؛[…] این جنگ را تمام کنید؛ ما چیزی برای باختن نداریم؛ این شمایید که باید بترسید؛ دست از سرِ مزارِ پدرانمان بردارید.
تُف بر شرافتِ نداشته تان؛ لعنت به حسابهای کثیفِ بانکی تان؛ دست از سرِ مزارِ پدرانِ شهیدمان بردارید.
اگر پدرانمان زنده بودند زندگی نکبت بارتان را جهنم می کردند؛ حالا که به دستورِ همانها که چمندانها را پر از دلار می کنند تکه تکه شده اند؛ پس دست از سرِ مزارشان بردارید!
این آخرین باری است که با قلم با شما حرف می زنیم! ما آخرین کسانی هستیم که با کلام به جنگ شما آمده ایم؛ قدر این فرصت را بدانید و به زندگی لجن بارتان بپردازید.

#لعنتِ خداوند بر آنان که نامِ خودشان را انقلابی گذاشته اند و خانواده های مظلوم شهدا را در این جنگِ تمامِ عیارِ جاسوسانِ غربی تنها می گذارند.

به پیوست اعتراض خانواده های شهدا در اصفهان به حمله ی دست نشاندگانِ غربی به گلزار شهدای اصفهان آمده است.

سید یوسف مرادی
فرزندِ شهیدِ جهان وطن؛ «سید عنایت الله مرادی»

 

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

اخرین اخبار