چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
جمعه ۰۵ آبان ۹۶ | ۱۶:۱۴

جایگاه یک جوان حزب اللهی کجاست؟

محمد حسین غریبی

جایگاه یک جوان حزب اللهی، جایگاهی است که رهبر معظم انقلاب آن را نیروی محرکه کشور می داند، محافظ انقلاب می داند.
برخی فکر می کنند محافظت از انقلاب یعنی جان دادن و جهاد کردن که به نظرم بسیار کوته بینانه است. جهاد و شهادتی که پشت آن تفکر و تعقل نباشد ارزنی بدرد نمی خورد و همچنین عمل و حرکتی که پشتش تفکر و هدفی نباشد بدرد لای جرز دیوار می خورد.


جایگاه یک جوان حزب اللهی، جایگاهی است که رهبر معظم انقلاب آن را نیروی محرکه کشور می داند، محافظ انقلاب می داند.

برخی فکر می کنند محافظت از انقلاب یعنی جان دادن و جهاد کردن که به نظرم بسیار کوته بینانه است. جهاد و شهادتی که پشت آن تفکر و تعقل نباشد ارزنی بدرد نمی خورد و همچنین عمل و حرکتی که پشتش تفکر و هدفی نباشد بدرد لای جرز دیوار می خورد.

 

جایگاه یک جوان حزب اللهی، جایگاه ناظر و ایده پرداز و سپس عمل کننده است، جوان حزب اللهی باید از جایگاه نظارت، دستگاه های کشور را نقد کند و هیچ دستگاهی نباید خود را مبرا از نقد بداند.

هیچکدام از دستگاه ها، از دولت گرفته تا قوه قضائیه و دستگاه های نظامی مانند سپاه و ارتش از عیب مبری نیستند ، حضرت آقا وقتی مراتب تمدن سازی اسلامی را بیان می کند، می فرماید ما در مرتبه ی دولت اسلامی گیر کرده ایم، منظور از دولت اسلامی معنای متداول آن نیست. دولت یعنی تمام دستگاه های خدماتی، اجرایی، نظامی و قضایی.

نباید از واژه ی دولت برداشت خاص کرد و به طور خاص قوه مجریه را منظور این گفته دانست، بلکه قوه قضائیه و قوه مقننه و سایر دستگاه ها نیز در دولت اسلامی می گنجند.

بعضی اوقات برخی رفتار، از یکسری از دستگاه های نظام جمهوری اسلامی سر میزند که انسان احساس می کند آن دستگاه خود را معصوم در نظر گرفته است و عوض اینکه از نقد منصفانه استقبال کند برای مبری نمودن خودش از نقص، جوانان حزب اللهی را از ولایت و نظام اسلامی به دور می انگارد و از الفاظ بسیار زشت ضد انقلاب و یا ضد ولایت فقیه استفاده می کند و در گاهی اوقات از بکاربردن لفظ بالاتر می رود و به برخورد های قهریه می رسد که واقعا جای تاسف دارد.

 

برخورد قهریه در مقابل نقد باعث فرسایش نیرو و روحیه جوانان انقلابی و حزب اللهی می شود که این اتفاق در ماجرای عدالتخواهان شیراز و جریان منصور نظری شاعر انقلابی و…رخ داده است.

چرا باید در مقابل عدالتخواهان شمشیر کشید؟ این سوال بسیار شفافی است که جواب شفافی داده نشده.

 

جایگاه هر کدام از این مردم نظارت است اگر قرار است جایگاه مردم در کشور اسلامی مانند سایر کشور های لیبرالی و کمونیستی باشد دیگر چه تفاوتی بین نظام اسلامی و کمونیستی و لیبرالیستی وجود دارد؟

 

رهبر انقلاب اسلامی خودشان را هیچ موقع بری از عیب ندانستند و گفتند می توانید از بنده نقد کنید در حالیکه به نظر تمام انقلابیون و مردم ایران و جهان رهبر انقلاب مصداق تمام نمای پاکی، راستی و درستی است ولی در مقابل جوان انقلابی در این حد خاشع و خاضع هستند. نمیدانم چرا این مقدار تفاوت باید بین رفتار مسئولین نظام و رهبر انقلاب دیده شود.

 

ان شاءالله شاهد روزی باشیم که جوانان به عنوان متفکران نظام جمهوری اسلامی ظاهر شوند و جایگاه آنان از دادگاه ها جنایی به اتاق فکر های جمهوری اسلامی تغییر پیدا کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: