پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
جمعه ۰۱ دی ۹۶ | ۱۰:۳۲

دست اندازی طرح تحول سلامت در جیب مردم عمیق تر می شود

به جای آنکه پول حق بیمه مردم در خرید راهبردی خدمات و اجرای طرح سلامت محور پزشک خانواده هزینه بشود و موجب ارتقای سلامت جامعه،کاهش پرداخت از جیب مردم و صرفه جویی در هزینه ها گردد،برای افزایش درآمد قشر خاصی از پزشکان با نام “کارانه های نجومی” ، داروها و تجهیزات برند و درمان های غیر ضرور با بی انضباطی مالی تمام هزینه شده است.


بنابر اعلام رسمی دولت در سال ۹۷ حدود ۳۴ میلیون یارانه بگیر حذف شده و فقط ۴۲ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند.

منابع حاصل از این حذف یارانه ها در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود و قرار است این منابع برای جبران کسری طرح تحول سلامت هزینه شود.
این افزایش در حالی است که در چند سال اخیر بیشترین منابع برای طرح تحول سلامت اختصاص داده شده است و اعتبارات نظام سلامت در حدود ۲۲۰درصد افزایش داشته است اما خروجی آن کسری ۱۶ هزار میلیاردی طرح، کاهش رتبه ایران در شاخص رفاه سلامت، افزایش هزینه های کمر شکن در بخش های سرپایی و شهری،شکاف درآمدی سنگین بین پزشکان با سایر کادر درمان و… بوده است

به جای آنکه پول حق بیمه مردم در خرید راهبردی خدمات و اجرای طرح سلامت محور پزشک خانواده هزینه بشود و موجب ارتقای سلامت جامعه،کاهش پرداخت از جیب مردم و صرفه جویی در هزینه ها گردد،برای افزایش درآمد قشر خاصی از پزشکان با نام “کارانه های نجومی” ، داروها و تجهیزات برند و درمان های غیر ضرور با بی انضباطی مالی تمام هزینه شده است.

آنچه مسلم است باید ریشه این مشکل را بررسی کرد و به جای راهکارهای موقتی به دنبال راهکارهای دائمی بود.
در این وانفسای مشکلات اقتصادی کشور،قطعا این رویه تزریق منابع بی فایده جز انباشت مشکلات کشور خروجی دیگری نخواهد داشت و مردم بیشترین ضرر را از وضعیت فعلی خواهند برد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: