چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۵ دی ۹۶ | ۱۰:۲۹

حوزه های علمیه و توقع بر زمین مانده

احسان بابایی

صرفنظر از حجم و تعداد، بسیاری از همایش ها و کنگره ها که اکنون در حوزه های علمیه برگزار می شود، قبل از برپایی نظام اسلامی نیز موضوعیت داشت و امکان برگزاری آنها قابل تصور بود. ادای دین حوزه های علمیه نسبت به نظام اسلامی به این است که حوزه ها، مسأله های واقعی نظام اسلامی را درک کنند و آنها را در کانون توجه و بررسی خود قرار دهند.


صرفنظر از حجم و تعداد، بسیاری از همایش ها و کنگره ها که اکنون در حوزه های علمیه برگزار می شود، قبل از برپایی نظام اسلامی نیز موضوعیت داشت و امکان برگزاری آنها قابل تصور بود.

قابل انکار نیست که برپایی نظام اسلامی زمینه را برای برگزاری اینگونه نشست ها و گردهمایی ها بیش از پیش فراهم کرده است. این نکته و ادعا قابل تأمل است که نظام اسلامی وظیفه خود را از حیث فراهم نمودن بستر فعالیت گسترده تر نظری برای حوزه های علمیه فراهم نموده است و در مقابل، این پرسش نیز در خور توجه است که آیا حوزه های علمیه نیز به همان نسبت به وظایف خود در قبال نظام اسلامی عمل کرده اند یا خیر؟

ادای دین حوزه های علمیه نسبت به نظام اسلامی به این است که حوزه ها، مسأله های واقعی نظام اسلامی را درک کنند و آنها را در کانون توجه و بررسی خود قرار دهند.

به نظر می رسد هنوز سهم مسائلی مانند عدالت اجتماعی، فقر و نابرابری و نقد نظام ها و سیاستهای اقتصادی، مسائل مربوط به نهادهای جدید اقتصادی، در حوزه های علمیه پرداخت نشده است.

مسائل فرهنگی، حدود آزادی بیان، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، نشر تولیدات فکری، شاخه های هنر _ موسیقی، سینما، تئاتر …_ چه سهمی از دغدغه های پژوهشی و آموزشی حوزه را به خود اختصاص داده است؟

می شود فهرستی طولانی از ابهام های سیاسی و اجتماعی را ارائه کرد که انعکاس آنها در فضای حوزه، کمرنگ به نظر می رسد.

و هنوز این توقع امام خمینی(ره)، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی از روحانیت پاسخی متناسب دریافت نکرده است که «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمى ‏تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست. »

و اینکه «حکومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است،حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى این است که ما چگونه مى ‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم. »

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: