چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ | ۰۰:۱۸

پرچم هایی که شبانه جمع آوری شد

جریان تحجر همسو با جریان تجدد شعارهای اسلام انقلابی را تحمل نکرده و شبانه پرچم هایی که روی آن شعارهای انقلابی پیرامون برخورد با مفسدین و محتکرین و حمایت از مستضعفین آمده بود رارا جمع کرد.


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: