چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ | ۱۱:۱۱

تصحیح تصورات درباره FATF(٢)

مجید شاکری

پاسخ به یک سوال؛ کشورهای دیگر با همکاری با FATF از لیست سیاه خارج شده اند چرا ایران نباید همکاری کند؟


کشورهای دیگر با همکاری با FATF از لیست سیاه خارج شده اند چرا ایران نباید همکاری کند؟

اگر منظور از لیست سیاه اقدامات متقابل به ان معنای مورد تاکید از سال ٢٠٠٨ تا کنون است( که اساسا همه هدف ایران از همکاری با فتف عملا جلوگیری از اعمال این اقدامات متقابل( counter-measures) است) تا به حال هیچ کشوری از لیست سیاه خارج نشده که به استناد ان همکاری با فتف توصیه شود. اگر هم منظور ورود و خروج کشورها به بیانیه عمومی است عملا معنا و اثر حضور در بیانیه عمومی با حضور در فهرست سیاه قابل قیاس نیست.

آیا با اجرای FATF قیمت ارز نصف خواهد شد؟

اکنون که قیمت ارز ١۵ تومان را هم دیده، عملا ایران از نظر fatf در زمینه اقدامات متقابل در وضعیت تعلیق است و عملا تفاوت معنادار فنی- غیر از روانی- با خروج از لیست ندارد اما قیمت ارز در سطوح کنونی است. پس اصلا نمی توان جهش ارزی را با تحولات فتف توضیح داد. این که این همه عامل بنیادی مهم- انباشت عظیم نقدینگی، نابودی نقشه ارزی، محدود شدن عمل EIH و کنلن- را نبینیم و تصور کنیم با تصویب موارد پیشنهادی ارز ناگهان نصف قیمت خواهد شد بیش از حد خامدستانه و سیاسی است.
در عمل بدلیل پمپاژ شدید رسانه های نزدیک به دولت، بازار بلحاظ روانی – و نه فنی- به اخبار فتف حساس شده و مثلا از دید بازار خبر پذیرش یک خبر خوب تلقی می شود با اثری گذرا و ناپایدار مثل هر خبر خوب غیر فنی دیگر.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: