چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۹۷ | ۰۹:۱۲

عاشورا قیام عدالتخواهان…

امام خمینی(ره): عاشورا قیام عدالتخواهان،با عددی قلیل و ایمانی و عشقی بزرگ،در مقابل ستمگران کاخ نشین و مستکبران غارتگربود ودستور آن است که این برنامه سرلوحه زندگی است درهر روز و درهر سرزمین


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: