چهارشنبه 03 اکتبر 18 | 13:13

آیا قوای سه گانه منافع مردم را بر منافع سرمایه دارها ترجیح میدهند؟

در جنگ اقتصادی مردم در انتظار برخورد قوه قضاییه با محتکرین و اخلالگران اقتصادی


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: