دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ | ۱۰:۲۳

سطح سوادموافقان و ماله کشان FATF در روزنامه جمهوری اسلامی

کنوانسیون مقابله با تحریم مالی تروریسم!!!


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: