پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۲۶ مهر ۹۷ | ۲۲:۵۱

حق مسلمی که با برجام از ما سلب شد!

علیرضا فقیهی راد

برخلاف تبلیغات فراوان تیم مذاکره کننده هسته ای و جریان غرب گرا که مدعی پذیرش حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای در برجام هستند، این حق نه تنها از ایران سلب شد، بلکه با ایران به عنوان یک استثنا ذیل معاهده NPT برخورد شده و همان حقوق مسلم در NPT نیز محدود شد.


برخلاف تبلیغات فراوان تیم مذاکره کننده هسته ای و جریان غرب گرا که مدعی پذیرش #حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای در برجام هستند، این #حق نه تنها از ایران سلب شد، بلکه با ایران به عنوان یک استثنا ذیل معاهده NPT برخورد شده و همان حقوق مسلم در NPT نیز محدود شد.

مختصرا اینکه طبق بند دوم دیباچه برجام ، #حق (right) دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای نفی شده و صرفا توسط چند کشور #اجازه (allow) داده شده تا ایران از یک برنامه محدود با سقف غنی سازی خاص در مکان های خاص با هدف اعتمادسازی برای طرف های مقابل داشته باشد.

یعنی هیات ایران به نمایندگی از سوی ملت ایران رسما #حق غنی سازی تصریح شده در معاهده NPT را واگذار و پذیرفته ایران صرفا با #اجازه چند کشور غنی سازی محدودی داشته باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: