یکشنبه 21 اکتبر 18 | 12:13

ارزش کار نخبگی زیر پرچم عدالتخواهی مضاعف میشود

رهبرانقلاب، در دیدار نخبگان علمی:
 نخبه نباید مسائل انسانها را فراموش کند، مسائل عمده و مهم ملتش را، استقلال را، عدالت را، پیشرفت را، مسائل عمده‌ی آسیبهای اجتماعی را، اینها را نباید فراموش کرد


رهبرانقلاب، در دیدار نخبگان علمی:
نخبه نباید مسائل انسانها را فراموش کند، مسائل عمده و مهم ملتش را، استقلال را، عدالت را، پیشرفت را، مسائل عمده‌ی آسیبهای اجتماعی را، اینها را نباید فراموش کرد

نخبه نباید صرفاً به دانشی که در او نخبه است بپردازد، اگر چنانچه شما کار نخبگی را زیر پرچم عدالتخواهی انجام بدهید، ارزشش مضاعف میشود؛ زیر پرچم استقلال ملی و  هویت ملی انجام بدهید، ارزشش مضاعف میشود. ۹۷/۷/۲۵

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: