چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۰۵ آبان ۹۷ | ۲۰:۵۲
روح الله رشیدی

زن و ورزشگاه؛ نقشی زنانه در نمایشی مردانه

جریان‌های زن‌گرا، حتی وقتی داعیۂ اعادۂ حقوق زنان را دارند، این حقوق را در بستری مردانه جستجو می‌کنند؛ این یعنی اینکه با قرار گرفتن در مداری مردانه، اولاً حقوق واقعی خود را فراموش می‌کنند، ثانیاً مناسبات و قواعد مردسالارانه را تقویت می‌کنند


مطالبۂ حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال، ظاهراً مطالبه‌ای زنانه و در مسیر تحقق حقوق زنان است. اما واقعیت این است که چنین مطالبه‌ای را باید جلوه‌ای دیگر از سیطرۂ فضا و مناسبات مردسالار دانست.

زنانی که با توهمِ نیل به حقوق خود، اصرار به حضور در استادیوم‌ها را دارند، هرچه بیشتر خود را تحت انقیادِ روابط و مناسبات مردسالارانۂ برآمده از ایدئولوژی‌های مدرن قرار می‌دهند.
جریان‌های زن‌گرا، حتی وقتی داعیۂ اعادۂ حقوق زنان را دارند، این حقوق را در بستری مردانه جستجو می‌کنند؛ این یعنی اینکه با قرار گرفتن در مداری مردانه، اولاً حقوق واقعی خود را فراموش می‌کنند، ثانیاً مناسبات و قواعد مردسالارانه را تقویت می‌کنند.
ایدئولوژی‌های مدرن، ذاتاً مردسالار و زن‌ستیزند؛ نقابی که از مفهوم مبهمی به نام حقوق زنان به صورت دارند، باز هم در نمایشی مردانه به کار گرفته می‌شود.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: